Abrilumab – krok dalej


W połowie 2019 r. w odstępie kilku miesięcy opublikowano wyniki dwóch podobnych badań oceniających skuteczność abrilumabu (AMG 181), całkowicie nowego leku, który podobnie jak wedolizumab wiąże się z integryną α4β7. Co nowego? CO WIADOMO – abrilumab wiąże się z integryną α4β7 . W badaniu fazy 2b wykazano jego skuteczność w indukowaniu remisji u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego colitis ulcerosa . CO NOWEGO – abrilumab ponownie oceniono tym razem w populacji azjatyckiej w zakresie możliwości indukowania remisji w dawkach 21mg, 70mg i 210mg podawanych podskórnie do 12 tygodnia, przy czym po tym okresie nastąpiło 36 tygodniowe niezaślepione leczenie podtrzymujące dawką 210mg sc, a dalej 28 tygodniowy okres obserwacji i ocena bezpieczeństwa. W 8 tygodniu remisję ogółem uzyskało 12,9% pacjentów leczonych aktywnie, w grupie placebo nie było remisji w tym punkcie czasu . W subpopulacjach otrzymujących 21 mg, 70 mg i 210 mg leku, częstość remisji wyniosła odpowiednio 10.0%, 16.7% i 11.1%. W grupie placebo, jak wyżej wspomniano, przypadków remisji nie było . KONTEKST – uzyskane wynik są zbliżone do obserwowanych w populacji kaukaskiej . Do chwili obecnej nie ma dostępnych na stronach ClinicalTrials.gov informacji o planowaniu nowych badań z tą cząsteczką . Referencje: Pan WJ i wsp Pharmacology of AMG…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ