AI różnicuje już wystarczająco poprawnie obraz endoskopowy w colitis ulcerosa

AI różnicuje już wystarczająco poprawnie obraz endoskopowy w colitis ulcerosa

Gastro Hep Advances. Jest potrzeba zredukowania różnic interpretacji obrazu endoskopowego występujących między poszczególnymi diagnostami. Duże nadziej wiązane są w tym zakresie ze sztuczną inteligencją. Możliwość automatycznej interpretacji obrazu endoskopowego docelowo – jak można przypuszczać – będzie wykorzystywana także podczas rutynowych badań diagnostycznych, ale w chwili obecnej jej zastosowanie rozwijane jest na potrzeby badań klinicznych leków. Także w obszarze IBD jest potrzeba zredukowania zmienności zależnej od subiektywnej oceny tego samego badacza jak i zróżnicowanej oceny tego samego obrazu dokonywanych przez różnych badaczy (inter- oraz intra-observer variability). To właśnie automatyzacja tej kompetencji może przynieść oczekiwaną standaryzację. Zespół z University of Chicago oraz School of Medicine Mount Sinai z Nowego Jorku wraz z producentami sprzętu i oprogramowania stworzyli model uczenia maszynowego, którego celem było automatyczne interpretowanie nasilenia zmian zapalnych w colitis ulcerosa, do opisywania których stosowana jest skala Mayo. W tym celu wykorzystano 793 pełne zapisy wideoendoskopii od 249 pacjentów, którzy brali udział w badaniu II fazy oceniającym skuteczność mirikizumabu w tym rozpoznaniu . Mirikizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym. Wiążąc się z białkiem p19 wpływa selektywnie na IL-23 . Mirikizumab pod nazwą Omvoh decyzją z dnia 26 maja 2023 r. został dopuszczony do stosowania u dorosłych pacjentów w umiarkowanym do ciężkiego, aktywnym wrzodziejącym…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.