Co nowego wiemy o przedklinicznym okresie colitis ulcerosa?

Co nowego wiemy o przedklinicznym okresie colitis ulcerosa?
PRZED BURZĄ – BLOG

Gastroenterology, styczeń 2023 – niewiele wiadomo o tej fazie historii naturalnej obu nieswoistych chorób zapalnych jelit. Autoprzeciwciała przeciw integrynie αvβ6 wskazano jako nowy potencjalny marker przedklinicznej fazy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Ten czas „przed burzą” to wart śledzenia temat badawczy, dlatego poświęcamy mu odrębny, nowy blog.

Nowoczesne badania przedklinicznego okresu choroby umożliwiły m.in. budowane od 1985 r. repozytoria surowic pobieranych od osób służących w armii USA lub aplikujących do służby, a stworzone w okresie nasilania się epidemii zakażenia HIV.

Największe z nich to Repozytorium Surowic Departamentu Obrony (DoDSR) obejmujące dziś już ok. 50 mln próbek.

Co wynika z analizy tego zbioru?

Obecnie można do nich wrócić i ocenić wybrane markery u osób, które zachorowały i odnieść je do obrazu klinicznego, który rozwinął się u nich w dalszym okresie życia.

W styczniu br. w Gastrenterology na podstawie analizy próbek m.in. z DoDSR stwierdzono, że autoprzeciwciała przeciw integrynom αvβ6 są z dużym wyprzedzeniem wykrywalne u osób, które w późniejszym czasie rozwinęły objawy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego [2].

Obecność tych przeciwciał wiązała się też z cięższym przebiegiem klinicznym (hospitalizacje, zasięg zmian, kolektomia, konieczność stosowania GCS, eskalacja do leczenia biologicznego).

W badaniach tych pokłada się nadzieję również dlatego, że być może w przyszłości posłużą ocenie skuteczności interwencji, których celem będzie profilaktyka choroby.

Obecnie – jak czytamy w Gastroentrologywystępowanie autoprzeciwciał przeciw integrynie αvβ6 oznaczono w kilku kohortach pacjentów na przestrzeni wielu lat.

Odrębna grupa posłużyła jako źródło walidacji danych.

Walidacja była niezbędna, aby potwierdzić, że u osób badanych oceniany jest okres bezobjawowy, choć – jak chyba słusznie twierdzą autorzy – sam rygor badań przesiewowych stanu zdrowia żołnierzy redukuje ryzyko błędu.

Do tego celu celu wykorzystano 55 osób z kohorty COMPASS (Comprehensive Care for the Recently Diagnosed IBD Patients) oraz 104 osoby z kohorty OSCCAR (Ocean State Crohn’s and Colitis Area Registry).

Jakie są wyniki tych oznaczeń?

W grupie PREDICTS u osób, w które potem zachorowały na wrzodziejące zapalenie jelita grubego autoprzeciwciała anty- αvβ6 występowały nawet do 10 lat wcześniej i częstość seropozytywnych oznaczeń narastała wraz z przybliżaniem się daty rozpoznania.

Wyjaśnienie, jaka jest ich rola w patogenezie colitis ulcerosa, wymaga jednak dalszych badań.

Autor: Zespół IBDinFocus.com

Referencje:

  1. Torres J i wsp. Serum biomarkers identify patients who will develop inflammatory bowel diseases up to 5 years before diagnosis. Gastroenterology. 2020; 159: 96-104 Doi: 10.1053/j.gastro.2020.03.007.
  2. Livanos  AE i wsp. Anti-Integrin αvβ6 Autoantibodies Are a Novel Biomarker That Antedate Ulcerative Colitis Gastroenterology. 2023 Apr;164(4):619-629. Doi: 10.1053/j.gastro.2022.12.042.
  3. Koivisto L i wsp. Integrin αvβ6: Structure, function and role in health and disease Int J Biochem Cell Biol. 2018 Jun;99:186-196. Doi: 10.1016/j.biocel.2018.04.01.

Fotografia: Alois Wonaschütz / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.