Antybiotyki a zapadalność na IBD

Czy antybiotyki mają wpływ i powodują choroby zapalne jelit - Crohna i colitis ulcerosa?

Gut, kwiecień 2023 r. Coraz lepiej znamy zależność między stosowaniem antybiotyków a ryzykiem wystąpienia nieswoistej choroby zapalnej jelit. Najwyraźniej ten związek widać w najstarszej grupie pacjentów, po 60 r.ż. Czy w przyszłości okaże się to wiodącą przyczyną obserwowanego wzrostu zapadalności na IBD w tej grupie wiekowej? Duńskie badanie populacyjne.

Te spostrzeżenia, zaprezentowane już w 2022 r. podczas DDW, zyskały rozgłos. Znalazły się w komunikacie prasowym z konferencji i stamtąd trafiły wówczas do dużych serwisów informacyjnych.

CO WIADOMO – wzrost zapadalności zarówno na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i na chorobę Leśniowskiego-Crohna jest szczególnie dobrze widoczny w krajach Dalekiego Wschodu, w Chinach, Korei czy w Japonii [1].

Wykazywano już wcześniej związek pomiędzy ekspozycją na antybiotyki a ryzykiem wystąpienia IBD [2].

Dynamika wzrostu zapadalności na IBD w populacji osób starszych jest duża [3].

CO NOWEGO – rola antybiotyków była przedmiotem omawianego już na tym portalu doniesienia z DDW w maju 2022.

W kwietniu br. w Gut dostępny jest już nie kongresowy abstrakt, ale pełna publikacja [5].

Stosując regresję Poissona oceniono zwiększenie względnego ryzyka (IRR) wystąpienia choroby w związku z wcześniejszą ekspozycją na antybiotyki.

Potwierdzono zależność dla wszystkich badanych przedziałów wiekowych i w odniesieniu do obu patologii.

Analiza dotycząca starszych wiekiem uczestników tej kohorty była przedmiotem wcześniejszego doniesienia na DDW. Tam przeanalizowano dane z kohorty 2,3 mln osób w wieku od 60 do 90 lat [4].

W tej grupie między 2000 a 2018 rokiem wrzodziejące zapalenie jelita grubego rozpoznano u 10 773 osób, a chorobę Leśniowskiego-Crohna u 3825 [4].

Stosowanie antybiotyków wiązało się z wyższym ryzykiem rozpoznania IBD, które rosło wraz z częstością ich podawania.

Ryzyko nieswoistych chorób zapalnych jelit IBD, czyli wrzodziejącego zapalenia jelita grubego colitis ulcerosa i choroby Leśniowskiego-Crohna wzrasta po każdym kursie antybiotykoterapii w każdej grupie wiekowej, a najbardziej > 60 r.ż.

Pojedynczy kurs wiązał się z 27% wzrostem ryzyka względnego (IRR 1.27 [95% CI, 1.21-1.330).

Dla dwóch kursów IRR wynosił 1.54 [95% CI, 1.46-1.63], dla trzech 1.66 [95% CI, 1.67-1.77], dla czterech 1.96 [95% CI, 1.83-2.09], a dla pięciu 2.35 [95% CI, 2.24-2.47].

Dla dalszych przedziałów czasu (2-5 lat) był nieco mniejszy (IRR 1.42 [95% CI, 1.36-1.48)].

Autorzy sugerują, że w istocie zastosowanie jakiegokolwiek antybiotyku z głównych ich klas daje wzrost ryzyka IBD w tej grupie wiekowej [4].

Referencje:

  1. Agrawal M. i wsp. The changing epidemiology of ibd in the western world: a DDW ePoster Library. 05/21/22; 354315; Sa1558.
  2. Shimodaira Y. i wsp. The risk of antibiotics and enterocolitis for the development of inflammatory bowel disease: a Japanese administrative database analysis. Sci Rep. 2022 May 9;12(1):7604. doi: 10.1038/s41598-022-11646-2. PMID: 35534662 Free PMC article.
  3. Nguyen LH. I wsp. Antibiotic use and the development of inflammatory bowel disease: a national case-control study in Sweden. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Nov;5(11):986.
  4. Faye AS. i wsp. Antibiotics as a Risk Factor for Older-Onset IBD: Population-Based Cohort Study. Presented at: DDW 2022; May 21-24, 2022; San Diego, CA. Abstract 400.
  5. Faye AS i wsp. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study Gut. 2023 Apr;72(4):663-670. Doi: 10.1136/gutjnl-2022-32784.

Fotografia: Pete Linforth / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ