Aspiryna w małych dawkach u ciężarnych z IBD

Aspiryna w małych dawkach u ciężarnych z IBD

Dig Dis Sci. Oceniono wpływ profilaktycznego stosowania kwasu acetylosalicylowego u pacjentek ciężarnych zagrożonych rzucawką na przebieg choroby zapalnej jelit. Wychodząc z założenia mającego odzwierciedlenie w rekomendacjach U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), że ryzyko rzucawki dzięki temu leczeniu jest zredukowane , ale przebieg zapalenia w jelicie może się nasilić, zespół z The Mount Sinai Hospital w Nowym Jorku z prof. Marlą Dubinsky przeprowadził analizę retrospektywną danych z tego ośrodka . Jak czytamy w rekomendacjach USPSTF: stwierdza się z umiarkowaną pewnością, że codzienne stosowanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego przynosi istotną przewagę korzyści w zakresie zmniejszenia ryzyka stanu przedrzucawkowego, porodu przedwczesnego, ograniczenia wzrostu wewnątrzmacicznego oraz śmiertelności okołoporodowej u kobiet w ciąży, u których jest wysokie ryzyko stanu przedrzucawkowego. USPSTF zaleca stosowanie aspiryny w małych dawkach (81 mg/d) jako leku zapobiegawczego w stanie przedrzucawkowym po 12. tygodniu ciąży u osób z grupy wysokiego ryzyka stanu przedrzucawkowego . W przywołanej analizie uwzględniono informacje z lat 2012 – 2022. Wykorzystano dane o pacjentkach z IBD, które w czasie poczęcia były w remisji klinicznej. Porównano przebieg ciąży u tych kobiet, które stosowały profilaktyczne aspirynę do przebiegu ciąż bez jej stosowania. Przy czym między obu grupami były pewne różnice: pacjentki przyjmujące aspirynę były nieco starsze (p =…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.