Astma, POChP i bezdech senny są częste u pacjentów z IBD

Astma, POChP i bezdech senny są częste u pacjentów z IBD

Inflamm Bow Dis, luty 2023 r. Pierwsze prospektywne badanie obserwacyjne na tak dużej grupie pacjentów oceniające częstość występowania objawów płucnych u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Pacjenci z IBD powinni być systematycznie badani pod kątem występowania objawów z układu oddechowego, gdyż są one u nich częste. Oprócz palaczy papierosów szczególnie należy zwracać uwagę na osoby z już obecnymi objawami pozajelitowymi.

To główny wniosek z pierwszego – jak piszą autorzy – tak dużego prospektywnego badania obserwacyjnego, które miało ocenić częstość tego zjawiska i opisać czynniki ryzyka [1].

Projekt realizowano w Nancy University Hospital od 2019 do 2021 roku z udziałem prof. Laurent Peyrin-Biroulet.

W badaniu wzięło udział 325 chorych, z czego ponad połowa (165) zgłaszała objawy ze strony układu oddechowego, najczęściej duszność (102/165).

40% spośród konsultowanych (102) przez pulmonologa miało rozpoznaną chorobę układu oddechowego: astmę (13), POChP (10) lub bezdech senny (14) [1].

O wpływie leczenia biologicznego na zaburzenia czynności płuc piszemy szerzej w materiale Zapomniany objawy. To warty uwagi zapis unikalnej interwencji klinicznej zespołu prof. Stefana Schreibera z Kolonii.

Autor: Zespół IBDinFocus.com

Referencje:

  1. Simon Valentin S i wsp. Prevalence of and Factors Associated with Respiratory Symptoms Among Patients with Inflammatory Bowel Disease: A Prospective Study Inflamm Bowel Dis. 2023 Feb 1;29(2):207-216. Doi: 10.1093/ibd/izac062.

Fotografia: PublicDomainPictures / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.