BMI a efektywność tofacytynibu


AP&T, sierpień 2021 r. Okazuje się, że kryterium to potencjalnie może mieć wpływ nie tylko na efektywność farmakoterapii, ale i na jej bezpieczeństwo. Kilka istotnych szczegółów. PROBLEM KLINICZNY – w przypadku niektórych leków biologicznych znaczna otyłość jest negatywnym czynnikiem predykcyjnym uzyskania odpowiedzi na leczenie . Jak ta zależność wygląda w odniesieniu do tofacytynibu? CO NOWEGO – przeprowadzono analizę post hoc danych z badań oceniających indukcję tofacytynibem (OCTAVE 1 i 2) i rocznego leczenia podtrzymującego (OCTAVE Sustain) stratyfikując pacjentów wg wyjściowego BMI . Nawet znaczna otyłość nie wiązała się z gorszą skutecznością tofacytynibu, który był równie skuteczny w każdym z wybranych przedziałów BMI (<25, 25-30, ≥30). Natomiast zarysowała się tendencja do częstszego występowania zakażeń, jako działania niepożądanego u osób z BMI powyżej 30 . Referencje: Kurnool S. i wsp High body mass index is associated with increased risk of treatment failure and surgery in biologic-treated patients with ulcerative colitis Aliment Pharmacol Ther . 2018 Jun;47(11):1472-1479. doi: 10.1111/apt.14665. Farraye FA i wsp. The impact of body mass index on efficacy and safety in the tofacitinib OCTAVE ulcerative colitis clinical programme Aliment Pharmacol Ther. 2021 Aug;54(4):429-440. doi: 10.1111/apt.16439.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ