Skutek nadmiaru? Komunikat firmy AstraZeneca

Skutek nadmiaru? Komunikat firmy AstraZeneca

AstraZeneca, czerwiec 2023 r. Firma dotychczas rozwijająca program badań brazikumabu w IBD ogłosiła jego zakończenie. Piszemy więcej o przyczynach. Brazikumab jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciw podjednostce p19 interleukiny 23 (anty-IL-23). Oceniano je zarówno we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (badanie II fazy EXPEDITION), jak i w chorobie Leśniowskiego-Crohna (badanie fazy IIb/III INTREPID). Badanie prowadziła jako sponsor firma AstraZeneca, od 2020 r. z finansowym zaangażowaniem firmy AbbVie. Sponsor poinformował o swojej decyzji wskazując przede wszystkim na sytuację na rynku, a szczególnie w segmencie leków o takim samym jak brazikumab mechanizmie działania. Wśród molekuł o podobnym mechanizmie działania, czyli wśród przeciwciał skierowanych przeciw podjednostce p19 IL-23, których program badań klinicznych jest bardziej zaawansowany lub jest już rejestracja przynajmniej części wskazań w nieswoistych chorobach zapalnych, należy wymienić przede wszystkim: Mirikizumab (LY3074828) firmy Eli Lilly Rizankizumab (BI655066/ABBV066) firmy AbbVie Guselkumab (CNTO 1959) firmy Janssen-Cilag Wydaje się, że to przede wszystkim spodziewany czas potrzebny jeszcze do ukończenia projektu firmy AstraZeneca zdecydował o jego planowym wygaszeniu. Podkreślono, że nie było niepokojących sygnałów nt bezpieczeństwa stosowania brazikumabu u chorych z IBD. Informację tę można interpretować – jak sądzimy – jako brak istotnych klinicznie przewag brazikumabu w stosunku do istniejących leków z tej grupy, które przecież już budują swoją…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds