Indukowanie brązowienia tkanki tłuszczowej krezki jest wykonalne i może być nowym celem terapeutycznym w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Udało się doprowadzić do przemiany, czyli tzw. brązowienia hipertroficznej tkanki tłuszczowej krezki pobranej od pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. W hodowli in vitro pobranego materiału od pacjentów zmiana ta oddziaływała przeciwzapalnie, co potwierdzono in vivo podając komórki myszom z wywołanym TNBS zapaleniem okrężnicy, co ­jak się uważa, przynajmniej częściowo, może wynikać z aktywacji układu STAT-6 pod wpływem auto- i parakrynnego oddziaływania IL-4. Indukowanie tego zjawiska w warunkach klinicznych może być nowym celem terapeutycznym w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Journal of Crohn’s and Colitis, Volume 17, Issue 8, August 2023, Pages 1179–1192, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjad046. Aby napisać do redakcji, zaloguj się.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.