Briakinumab – stracona szansa

Briakinumab – stracona szansa

Briakinumab jest, czy też miał być niezwykle podobny do ustekinumabu. Nie wyszło. Teraz nie ma doniesień, aby miał wrócić do programu badań. Jest jednak bardzo dobrym przykładem istotnego szczegółu. CO WIADOMO – briakinumab jest całkowicie ludzkim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciw podjednostce p40 IL12/23, którego skuteczność była badana przede wszystkim w łuszczycy, SM i w chorobie Leśniowskiego-Crohna . W dużym badaniu fazy 2b z udziałem 246 pacjentów w chorobie Leśniowskiego-Crohna opublikowanym w 2015 r. odnotowane częstości odpowiedzi i remisji były tylko numerycznie wyższe niż w grupie kontrolnej . Program badań w IBD nie był rozwijany, a aplikacja do EMA o dopuszczenie do stosowania w łuszczycy została wycofana . CO NOWEGO – według ostatniej weryfikacji z września 2022 r. nie ma żadnych nowych informacji na temat tej molekuły i obecnie nie toczą się żadne badania kliniczne z briakinumabem w IBD. KONTEKST – ustekinumab i briakinumab są przeciwciałami skierowanymi przeciwko tym samym białkom, a mimo to mają tak bardzo odmienną skuteczność kliniczną. Powodem różnicy w efektywności najprawdopodobniej jest wiązanie się każdego z nich z innym epitopem tej samej cząsteczki białka p40, co decyduje o, tym czy lek ma możliwość istotnego wpływania na dalszy przebieg rekcji biochemicznej w komórce. Referencje: Ding Ch i wsp.…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds