Kategoria: Anty IL 23

Guselkumab i golimumab, czyli lek anty-TNFα i anty-IL-23 zastosowano razem w pierwszej linii leczenia colitis ulcerosa. Jakie korzyści, jakie ryzyko?
Wpis

Coraz więcej odwagi, coraz mniej wahań

The Lancet, kwiecień 2023 r. Jest pełna publikacja wyników badania VEGA z udziałem chorych z colitis ulcerosa, o którym pisaliśmy po ubiegłorocznym kongresie ECCO. Guselkumab i golimumab, czyli lek anty-IL23 i anty-TNFα, zastosowano łącznie w leczeniu indukcyjnym wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Jakie korzyści, jakie ryzyko?

Francuskie realia
Wpis

Francuskie realia

AP&T, marzec 2023. Ryzankizumab, przeciwciało anty p19 IL-23, nie jest jeszcze zarejestrowany w Europie do stosowania w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Jednak grupa GETAID mogła ten lek podawać w rzeczywistej praktyce – w ramach specjalnego projektu – u pacjentów z ciężką postacią tej choroby jako czwartą linię leczenia. Przy okazji opisu serii 100 przypadków w korespondencji między autorem a komentatorem AP&T znajdujemy zaskakujące – ale brzmiące znajomo – szczegóły o codziennej praktyce gastrologicznej we Francji.

Wpis

Guselkumab – co nowego po ECCO’23

Guselkumab – jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym. Selektywnie wiąże się z podjednostką p19 interleukiny 23 (anty-p19-IL-23). Lek ten jest już stosowany w reumatologii i dermatologii. Projekty zmierzające do zarejestrowania w IBD są bardzo zaawansowanie. Przekazujemy podsumowanie doniesień z głównego nurtu badań klinicznych w chorobie Leśniowskiego-Crohna i w colitis ulcerosa.

„Late responders” – w jakim algorytmie leczyć tych chorych?
Wpis

„Late responders” – w jakim algorytmie leczyć tych chorych?

Clin Gastroenterol Hepatol, 2022 r. Charakterystyki produktów leczniczych zazwyczaj zalecają przerwanie terapii biologicznej, jeśli nie uzyskano odpowiedzi w konkretnym czasie. Praktyka wskazuje, że są jednak pacjenci odpowiadający na leczenie nieco później. Badanie z mirikizumabem w colitis ulcerosa po raz pierwszy umożliwiło ocenę, jak często i w jakim stopniu przedłużenie ­– a właściwie podwojenie – czasu indukcji może być korzystne.

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ