Kategoria: Ryzankizumab

Francuskie realia
Wpis

Francuskie realia

AP&T, marzec 2023. Ryzankizumab, przeciwciało anty p19 IL-23, nie jest jeszcze zarejestrowany w Europie do stosowania w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Jednak grupa GETAID mogła ten lek podawać w rzeczywistej praktyce – w ramach specjalnego projektu – u pacjentów z ciężką postacią tej choroby jako czwartą linię leczenia. Przy okazji opisu serii 100 przypadków w korespondencji między autorem a komentatorem AP&T znajdujemy zaskakujące – ale brzmiące znajomo – szczegóły o codziennej praktyce gastrologicznej we Francji.