Kategoria: Adalimumab

nowy i lepszy bio-podobny
Wpis

Hyrimoz HCF – nowy i lepszy biopodobny adalimumab?

EMA w kwietniu, a FDA w marcu b.r. dopuściły do obrotu Hyrimoz HCF. To nowa, o większym stężeniu wersja biopodobnego do Humiry adalimumabu wytwarzanego przez należącą do firmy Novartis, spółkę Sandoz. Zajmuje się ona w tym konglomeracie lekami odtwórczymi i biopodobnymi. Producent wskazuje jednak na istotne i korzystne – jego zdaniem – różnice.

Wpis

Podwójny zwycięzca

Szybko rosnąca liczba leków stosowanych w IBD budzi pytania o prymat w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa. Dwa zespoły w krótkim odstępie czasu opublikowały szerokie przeglądy systematyczne dostępne teraz w The Lancet oraz Gut. Za każdym razem ten sam lek, w istocie debiutant, wypadł jako prawdopodobnie najskuteczniejszy. Ale sukces ten ma też drugie oblicze.