Kategoria: Wedolizumab

Wpis

Wedolizumab a inne leki biologiczne – wpływ na częstość hospitalizacji i operacji. Ważne porównanie

ECCO’23. Analiza danych z badania PASS sugeruje, że wedolizumab zastosowany jako pierwszy lek biologiczny u pacjentów z IBD, czyli zarówno we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, jak i w chorobie Leśniowskiego-Crohna, wiązał się z mniejszą częstością hospitalizacji i leczenia operacyjnego niż pozostałe leki biologiczne.

Wpis

POLONEZ – pierwsze tak duże badania obserwacyjne w IBD. Publikacja wyników

Najpierw w lutym na łamach Therapeutic Advances in Gastroenterology, a potem w maju 2023 r. na łamach Advances in Clinical and Experimental Medicine oraz w Journal of Crohn's and Colitis po kongresie ECCO opublikowano wyniki dwóch bliźniaczych badań obserwacyjnych z udziałem pacjentów z colitis ulcerosa (POLONEZ) lub z chorobą Leśniowskiego-Crohna (POLONEZ-II) leczonych w naszym kraju w ramach Programów Lekowych wedolizumabem.

Wpis

Kluczowe wyniki badania POLONEZ

To prowadzone poczynając od 2019 r. w całości w naszym kraju, prospektywne badanie obserwacyjne wykazało, że 37% pacjentów z colitis ulcerosa, którzy mieli odpowiedź na wedolizumab w 54 tygodniu terapii – stosowany w ramach wcześniej obowiązujących zasad Programu Lekowego – utraciło ją w ciągu następnych 26 tygodni po zaprzestaniu leczenia. Była to – jak można sądzić – jedna z przesłanek do zmiany Programu Lekowego (B-55) dla tych pacjentów.

Wpis

Zmiana drogi podania leku I.V. na S.C. Tak, ale dlaczego?

Także w Polsce coraz szerzej wchodzą do praktyki klinicznej warianty podskórne leków biologicznych takich jak wedolizumab, które dotychczas były stosowanych w postaci dożylnej. Jaka była dominująca motywacja do takiej zamiany (I.V. na S.C) wśród pacjentów z colitis ulcerosa lub chorobą Leśniowskiego-Crohna w Leeds, w Wielkiej Brytanii?