Kategoria: anty-TNFα

nowy i lepszy bio-podobny
Wpis

Hyrimoz HCF – nowy i lepszy biopodobny adalimumab?

EMA w kwietniu, a FDA w marcu b.r. dopuściły do obrotu Hyrimoz HCF. To nowa, o większym stężeniu wersja biopodobnego do Humiry adalimumabu wytwarzanego przez należącą do firmy Novartis, spółkę Sandoz. Zajmuje się ona w tym konglomeracie lekami odtwórczymi i biopodobnymi. Producent wskazuje jednak na istotne i korzystne – jego zdaniem – różnice.

Guselkumab i golimumab, czyli lek anty-TNFα i anty-IL-23 zastosowano razem w pierwszej linii leczenia colitis ulcerosa. Jakie korzyści, jakie ryzyko?
Wpis

Coraz więcej odwagi, coraz mniej wahań

The Lancet, kwiecień 2023 r. Jest pełna publikacja wyników badania VEGA z udziałem chorych z colitis ulcerosa, o którym pisaliśmy po ubiegłorocznym kongresie ECCO. Guselkumab i golimumab, czyli lek anty-IL23 i anty-TNFα, zastosowano łącznie w leczeniu indukcyjnym wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Jakie korzyści, jakie ryzyko?

Czy odstawiać lek biologiczny – infliksymab – w remisji choroby Leśniowskiego-Crohna? Drugi biegun wyzwań klinicznych.
Wpis

Czy odstawiać lek biologiczny – infliksymab – w remisji choroby Leśniowskiego-Crohna? Drugi biegun wyzwań klinicznych

The Lancet Gastroent & Hep, marzec 2023 r. U pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna w remisji bez GCS leczonych infliksymabem i immunomodulatorem odstawienie samego immunomodulatora nie zwiększało istotnie częstości nawrotów, w przeciwieństwie do odstawienia infliksymabu. Dlaczego badanie SPARE to unikalny projekt i co z niego może wyniknąć?