Objawy kliniczne chłoniaka u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit

Objawy kliniczne chłoniaka u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit
ECCO'2023

To w praktyce rzadko występujące współchorobowości. Tym bardziej warto poznać ich obraz kliniczny. Na podstawie danych z rejestru ENEIDA autorzy doniesienia na kongres ECCO piszą też o kontekście wcześniejszej terapii tiopurynami i lekami z grupy anty-TNFα. Informacje zaprezentowane w Kopenhadze o występowaniu chłoniaków u chorych z IBD pochodzą z rejestru ENEIDA prowadzonego w ramach aktywności hiszpańskiego zespołu the Spanish Working Group on Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis (GETECCU). Zostały one zebrane w latach 2006-2021. W rejestrze zidentyfikowano 52 przypadki chłoniaka odnotowane w 18 ośrodkach, co uwzględniając liczę 21 740 monitorowanych pacjentów z IBD daje częstość 2.4 /1000 . W tej grupie było nieco więcej mężczyzn (67%), a przypadki chłoniaka były tak samo częste u osób z colitis ulcerosa jak i z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Mediana wieku, w którym postawiono rozpoznanie to 59 lat (IQR 48-67). Wielu z tych pacjentów wcześniej było leczonych tiopurynami (m=31) lub lekami anty-TNFα (n=20). Wiek w chwili rozpoznania chłoniaka u stosujących tiopuryny był niższy, 53 lata ± 17, a wśród stosujących anty-TNFα było to jeszcze mniej, 47 lat ± 17, w porównaniu do grupy nie otrzymującej żadnego z tych leków, gdzie rozpoznanie było stawiane najczęściej w wieku 63 lat ± 12. Obie różnice były znamienne statystycznie (p<0.05).…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.