Czy IBD zwiększa ryzyko wielu różnych nowotworów, jeśli zaczyna się w dzieciństwie?

Czy IBD zwiększa ryzyko wielu różnych nowotworów, jeśli zaczyna się w dzieciństwie?

ECCO’23. Podczas Kongresu ECCO w Kopenhadze opublikowano analizę krajowych rejestrów prowadzonych w Danii, z której wynika związek wczesnego występowania chorób przebiegających z zaburzeniami immunologicznymi z większym ryzykiem niektórych nowotworów. O jakim wzroście ryzyka jest tu mowa? Przywołana w tytule zależność była sygnalizowana wcześniej w odniesieniu do osób, które zachorowały w wieku dorosłym, np. w odniesieniu do ryzyka raka jelita grubego u pacjentów z wieloletnim przebiegiem IBD. Doniesienie z duńskich ośrodków jest istotne, ponieważ jest przeprowadzone z wykorzystaniem wysokiej jakości danych z tamtejszych krajowych rejestrów pacjentów i rejestru nowotworów oraz odnosi się do długiego okresu obserwacji (1980-2018) . W analizie uwzględniono osoby (n=13 216) obciążone rozpoznaną przed ukończeniem 18 roku życia nieswoistą chorobą zapalną jelit (IBD; N=5 811; 44%), chorobą o podłożu reumatycznym (rheumatic disease, N=7 241; 55%) lub autoimmunologicznym zapaleniem wątroby (autoimmune idiopathic liver disease, N=347; 2%) . Średni wiek dziecka w chwili rozpoznania choroby zapalnej wynosił w tej kohorcie 12,5 roku. Każdemu pacjentowi przypisano 10 odpowiadających mu przypadków stanowiących grupę kontrolną z populacji ogólnej. Średni czas obserwacji wynosił ok 11 lat. W analizie regresyjnej ryzyko (a precyzyjnie hazard względny – HR) wystąpienia raka wśród osób, które zachorowały w dzieciństwie na jedną z wymienionych patologii zależnych od zaburzeń immunologicznych było…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.