Historia naturalna IBD a przeszczep narządów miąższowych

Historia naturalna IBD a przeszczep narządów miąższowych

Inflamm Bowel Dis. Ten rzadko obserwowany splot wydarzeń ma – jak się okazuje – swoją własną dynamikę i ważny kontekst. Czego można się spodziewać? W marcu 2023 r. opublikowano wyniki badania EITOS, czyli retrospektywnej, wieloośrodkowej analizy losów łącznie 177 pacjentów po przeszczepach narządów miąższowych prowadzonej w ramach projektów hiszpańskiej grupy GETECCU. GETECCU – to Grupo Español de Trabajo de Crohn y Colitis Ulcerosa, czyli Hiszpańska Grupa Robocza ds. Choroby Leśniowskiego-Crohna i Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego. Jako stowarzyszenie GETECCU od dwudziestu lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką IBD, jak czytamy na stronie ECCO, do którego to stowarzyszenie należy. GETECCU liczy 436 członków i współpracuje też z ACCU, hiszpańskimi stowarzyszeniami pacjentów. W 106 uwzględnionych przypadkach IBD rozpoznano przed wykonaniem przeszczepu, a u 71 choroba zapalna jelit ujawniła się później (de novo). W analizie pierwszorzędowym punktem końcowym była progresja IBD definiowana jako konieczność intensyfikacji farmakoterapii, operacja lub hospitalizacja z powodu opornego na leczenie IBD. U większości pacjentów (92,5%) przeszczep był wykonany w czasie remisji choroby zapalnej jelita. Z upływem czasu u jednej trzeciej (32%) pacjentów była progresja IBD, a mediana czasu do jej wystąpienia wynosiła 2,2 roku . Czynnikami predykcyjnymi progresji była aktywność choroby w okresie wykonywania przeszczepu oraz obecność objawów pozajelitowych. Natomiast…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.