DDW’24. W colitis ulcerosa ozanimod wiązał się z odstawieniem glikokortykoidów u blisko połowy pacjentów znacznie eksponowanych na te leki. U pacjentów z colitis ulcerosa stosowanie ozanimodu – oceniane w 3. miesiącu leczenia – wiązało się z odstawieniem glikokortykoidów u niemal połowy (49,1%) spośród osób wcześniej znacznie eksponowanych na te leki (co najmniej 2 kursy po >90 dni w roku) oraz u 71,7% osób, które stosowały je wcześniej rzadziej. Po 6 miesiącach w obu tak zdefiniowanych podgrupach odsetek ten wynosił odpowiednio 41,3% i 60,6%. To wnioski z retrospektywnej analizy danych z rzeczywistej praktyki o preskrypcji leków u 118 pacjentów, które pozyskano z bazy IQVIA PharMetrics® Plus. DDW ePoster Library. Maloney T. 05/21/2024; 416923; Tu1893 Aby napisać do redakcji, zaloguj się.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.