COVID-19 a mikrobiom jelitowy. Katastrofa ekologiczna?


Wydłuża się lista szkód wyrządzonych przez SARS-CoV-2 w ekosystemie, jaki tworzy mikrobiom człowieka. Powinien działać jak orkiestra. Tymczasem uderzające jest, jak wielu aspektów dotyczą zaburzenia. Podsumowanie na podstawie pracy Tao Zuo „Gut Microbiome Alterations in COVID-19” z października 2021 r. Zwraca się w niej uwagę, że pierwotną przyczyną zaburzeń mikrobiomu jelitowego podczas COVID-19 jest sam wirus SARS-CoV-2. Zakażając komórki wpływa na funkcje nabłonka, szczelność bariery śluzówkowej, dodatkowo na skład całego mikrobiomu, co zmienia interakcje z układem immunologicznym, a to wiąże się konsekwencjami systemowymi . COVID-19 toczy się przede wszystkim w układzie oddechowym, jednak duża częstość występowania objawów jelitowych oraz obecność zakaźnych wirusów w kale wskazuje na istotny udział przewodu pokarmowego jako „narządu pozapłucnego” zajętego w przebiegu choroby , . 6326|https://www.ibdinfocus.com/wp-content/uploads/2022/08/ekosystem_5-1838390_860x360.jpg|full W czasie COVID-19 w jelicie zaburzona jest bioróżnorodność ekosystemu. Zyskują swoją reprezentacją organizmy oportunistyczne kosztem gatunków saprofitycznych. U pacjentów odnotowano istotne zmniejszenie obecności bakterii wytwarzających kwas masłowy (Faecalibacterium prausnitzii, Clostridium butyricum, Clostridium leptum i Eubacterium rectale) a więcej bakterii oportunistycznych . Tymczasem uważa się, że stabilność i różnorodność tego ekosystemu jest niezbędna dla oporności wobec zakażeń . Dodatkowo negatywny wpływ na bakterie jelitowe wywierają stosowane w leczeniu powikłań choroby antybiotyki. 6327|https://www.ibdinfocus.com/wp-content/uploads/2022/08/ekosystem_6_3303811_860x360.jpg|full Antybiotykoterapia powodowała u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 zmniejszoną obecność…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.