Czy colitis ulcerosa zawsze będzie chorobą ludzi młodych?

Kto najczęściej choruje na IBD?

Trendy demograficzne mogą przynieść zmianę w naszym wyobrażeniu o IBD. Zwiastun z Japonii.

PUNKT WIDZENIA

Czy Pana / Pani zdaniem zapadalność na IBD rzeczywiście wzrasta i jest to odczuwalne w praktyce, a także nie wygląda na to, aby było to jedynie efektem lepszej wykrywalności?
 • Tak 0%
  0 głosów
  0 głosów - 0% wszystkich głosów
 • NIe 100%
  1 głos 100%
  1 głos - 100% wszystkich głosów
23 lutego 2022
Zaloguj się, aby głosować.

CO WIADOMO – choroby zapalne jelit u osób starszych wiążą się nie tylko z inaczej rozłożonymi akcentami w diagnostyce różnicowej, ale też innym kontekstem decyzji terapeutycznych [1], [3].

Uznaje się, że IBD zazwyczaj rozpoczynają się w młodym wieku [2]. Nie ulega też wątpliwości, że średnia długość oczekiwanego przeżycia w populacji ogólnej w ostatnich dekadach wydłużała się, co wraz z mniejszą dzietnością par wiąże się z systematycznym starzeniem się populacji. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne w krajach najwyżej rozwiniętych.

CO NOWEGO – w Japonii na Uniwersytecie w Akita zebrano dane z lokalnego rejestru ubezpieczonych z lat 2015-2018 dotyczące 2,791 nowych przypadków wrzodziejącego zapalenia jelita grubego [2].

 

Także dane o stosowanych lekach mogą dać wgląd w praktykę lekarzy w Japonii.

Tylko u 4,3% stosowano leki z grupy anty-TNFα. Kolektomię wykonano u 1% pacjentów, przy czym najczęściej w grupie od 60-75 lat [2].

KONTEKST – być może obecnie młodzi lekarze pod koniec swojej kariery częściej będą mówić o IBD jako o chorobie pacjentów w średnim wieku.

FORUM OPINII

Według Pani /Pana doświadczenia przebieg IBD z początkiem w piątej i dalszych dekadach życia nie odbiega od tego, co obserwuje się u osób młodszych.
 • Tak 0%
  0 głosów
  0 głosów - 0% wszystkich głosów
 • Nie 0%
  0 głosów
  0 głosów - 0% wszystkich głosów
23 lutego 2022
Zaloguj się, aby głosować.

Choroby współistniejące u starszych pacjentów z IBD w rzeczywistości rzadko utrudniają wybór terapii.
 • Tak 0%
  0 głosów
  0 głosów - 0% wszystkich głosów
 • Nie 0%
  0 głosów
  0 głosów - 0% wszystkich głosów
15 maja 2022
Zaloguj się, aby głosować.

Decyzja o kolektomii u starszych pacjentów:
 • jest tak samo trudna jak u osób młodszych. 0%
  0 głosów
  0 głosów - 0% wszystkich głosów
 • cześciej wydaje się bardziej korzystna dla pacjenta. 0%
  0 głosów
  0 głosów - 0% wszystkich głosów
15 maja 2022
Zaloguj się, aby głosować.

Uważa Pani / Pan, że:
Zaloguj się, aby głosować.

Referencje:

 1. Ruel J i wsp. IBD across the age spectrum: is it the same disease? Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014 Feb;11(2):88-98. doi: 10.1038/nrgastro.2013.240.
 2. Windsor JW. i wsp. . Evolving Epidemiology of IBD. Curr Gastroenterol Rep. 2019 Jul 23;21(8):40. doi: 10.1007/s11894-019-0705-6. PMID: 31338613 Review.
 3. Shimodaira Y. i wsp. Clinical Course of Ulcerative Colitis Associated with an Age at Diagnosis: A Recent Japanese Database Survey Tohoku J Exp Med . 2021 Sep;255(1):33-39. doi: 10.1620/tjem.255.33.

Fotografia: abdulla binmassam / Pixabay

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds