Czy eradykacja Helicobacter pylori rzeczywiście zmniejszyła ryzyko raka żołądka? Skutki interwencji po 26 latach

Redukcja ryzyka raka żołądka po eradykacji H.pylori

Gastroenterology, czerwiec 2022 r. Na podstawie długotrwałej obserwacji dużej grupy bezobjawowych pacjentów, u których skutecznie przeprowadzono w połowie lat 90-tych eradykację H.pylori oraz obserwacji grupy kontrolnej, widać efektywność tej interwencji w praktyce. Piszemy o szczegółach projektu.

H.pylori jest uznanym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka żołądka.

W 1994 roku 1630 osób losowo przydzielono do jednej z dwóch grup. W pierwszej przeprowadzono eradykację H.pylori trzema lekami, a druga otrzymywała placebo, po czym nastąpił czas obserwacji, który trwał średnio 26,5 roku.

Do tego momentu w grupie placebo odnotowano 35 przypadków raka żołądka, a w grupie, która była leczona aktywnie jedynie 21. Oznacza to, że ryzyko zredukowano o ok. 43%.

Redukcja ryzyka raka żołądka po eradykacji H.pylori
Ryc. Eradykacja H.pylori u osób bezobjawowych a rak żołądka. Po średnio 26,5 latach obserwacji w grupie otrzymującej terapię trójlekową (Leczeni) vs placebo hazard względny (HR) wystąpienia raka żołądka wynosił 0.57; [95% CI, 0.33-0.98), a w podgrupie, w której wyjściowo nie opisano żadnych zmian przednowotworowych HR wynosił 0.37; [95% CI, 0.15-0.95]. Na podstawie: Lingjun Yan L i wsp. Gastroen. 2022 Jul;163(1):154-162.e3. 29
Wynik był nawet bardziej korzystny, gdy leczenie było trwale skuteczne (wyleczenie i brak reinfekcji). W tej grupie odnotowano 16 przypadków nowotworów, a redukcja ryzyka wyniosła 54%.

Mimo to, nie odnotowano żadnych różnic w śmiertelności pomiędzy leczonymi i osobami, które otrzymały placebo na początku projektu.

Referencja:

  1. Lingjun Yan L i wsp. Effect of Helicobacter pylori Eradication on Gastric Cancer Prevention: Updated Report From a Randomized Controlled Trial With 26.5 Years of Follow-up Gastroenterology. 2022 Jul;163(1):154-162.e3. 29. doi: 10.1053/j.gastro.2022.03.039

 

Fotografia: Yutaka Tsutsumi, M.D, Fujita Health University School of Medicine

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.