Czy mogło być pięknie? Ontamalimab

Ontamalimab Decyzją właściciela lek ten nie jest dalej rozwijany. Dostępne są wyniki przynajmniej kilku badań, które można oceniać w kontekście efektywności innych leków z tej grupy, ale już tylko z naukowej dociekliwości.

Decyzją właściciela lek ten nie jest dalej rozwijany. Dostępne są wyniki przynajmniej kilku badań, które można oceniać w kontekście efektywności innych leków z tej grupy, ale już tylko z naukowej dociekliwości.

CO WIADOMO – ontamalimab (SHP647) jest skierowany przeciwko cząsteczce adhezyjnej MAdCAM-1 (mucosal addressin cell adhesion molecule-1), tej samej, z którą w wchodzi w interakcję integryna α4β7 [1].

CO NOWEGO – w badaniu OPERA II oceniono długookresową skuteczność i bezpieczeństwo ontamalimabu w chorobie Leśniowskiego-Crohna [2]. Do badania weszli chorzy, którzy odpowiedzieli na leczenie indukcyjne w 12 tygodniu (z badań OPERA oraz TOSCA).

Odsetek odpowiedzi (redukcja CDAI >70 punktów) także się zmniejszał w tym przedziale czasu z 63,1% do 42,5% [2].

W badaniu TUTANDOT II prowadzono ocenę długookresową skuteczności i bezpieczeństwa ontamalimabu u chorych z colitis ulcerosa.

KONTEKST – zaskakujące są różnice w efektywności klinicznej leków oddziałujących na – wydawałoby się – ten sam element odpowiedzi immunologicznej, jakim jest interakcja interleukiny z adresyną.

Przyczyną jest – być może – przypisywany wedolizumabowi jeszcze dodatkowy, czyli wykraczający poza hamowanie migracji limfocytów wpływ na inne komponenty odpowiedzi immunologicznej [3].

Referencje:

  1. Pullen N, Molloy E, Carter D, et al. Pharmacological characterization of PF-00547659, an anti-human MAdCAM monoclonal antibody. Br J Pharmacol 2009;157:281–93.
  2. D’Haens GR i wsp. Long-Term Safety and Efficacy of the Anti-Mucosal Addressin Cell Adhesion Molecule-1 Monoclonal Antibody Ontamalimab (SHP647) for the Treatment of Crohn’s Disease: The OPERA II Study Inflamm Bowel Dis . 2021 Aug 24;izab215. doi: 10.1093/ibd/izab215.
  3. Zeissig S i wsp. Vedolizumab is associated with changes in innate rather than adaptive immunity in patients with inflammatory bowel disease. Gut. 2019 Jan;68(1):25-39. doi: 10.1136/gutjnl-2018-316023.
  4. Luzentales-Simpson M. i wsp. Vedolizumab: Potential Mechanisms of Action for Reducing Pathological Inflammation in Inflammatory Bowel Diseases Front Cell Dev Biol 2021 Feb 3;9:612830. doi: 10.3389/fcell.2021.612830.

Fotografia: analogicus / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds