Czy obecność wedolizumabu w mleku matki karmiącej ma kliniczne znaczenie?


Clin Pharmacokinet. Leki biologiczne przenikają do mleka kobiet karmiących piersią. Doniesienia na temat skutków, szczególnie odległych tego zjawiska napływają powoli. Czy są nowe sygnały dotyczące bezpieczeństwa? PROBLEM KLINICZNY – czy obecność leków biologicznych, w tym przypadku wedolizumabu, w mleku matek karmiących jest istotna klinicznie? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – wedolizumab przenika do mleka kobiet karmiących, wpływ tego zjawiska na dzieci nie jest w pełni znany . CO NOWEGO – w przypadku publikacji z czerwca 2021 mamy do czynienia z usystematyzowaną oceną przenikania do mleka pacjentek z IBD leczonych ustabilizowaną dawką 300mg wedolizumabu podawaną dożylnie co 8 , co 6 lub co 4 tygodnie w okresie karmienia piersią . Próbki mleka były pobierane codziennie. Lek wykrywano w blisko 90% z nich. Stężenie wedolizumabu w mleku rosło poczynając od pierwszego aż do 3-4 dnia po infuzji iv, potem systematycznie malało. Podczas dawkowania co 8 tygodni dziecko otrzymywało na tej drodze – z uwzględnieniem relatywnej różnicy masy ciała – około 20,9% dawki podanej matce . Odnosząc się do danych historycznych oceniono, że stężenie wedolizumabu w mleku w stosunku do stężenia w surowicy stanowiło ok. 0,4 do 2,2%. Nie odnotowano żadnych nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa stosowania wedolizumabu . FORUM OPINII Referencje: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/entyvio-epar-product-information_pl.pdf Sun W…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.