Czy ocena fT3/fT4 ma znaczenie w IBD? Kolejna publikacja zespołu PANTS

wartość stężenia w surowicy fT3 do fT4 w kontekście odpowiedzi na leczenie u chorych z zapalną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna

AP&T, wrzesień 2022 r. Niska wartość przywołanego tu wskaźnika – bez równoczesnego wzrostu TSH – jest odnotowywana w zaostrzeniach wielu chorób, a także podczas stosowania GCS i bywa nazywana zespołem niskiej T3. Marker ten – fT3/fT4 – jest badany także w IBD. Sprawdzono, czy koreluje z odpowiedzią na anty-TNFα w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

CO WIADOMO – zespół niskiej T3 jest elementem szerszego spektrum tzw. zaburzeń pozatarczycowych przebiegających z eutyreozą.

W większości przypadków zaburzenie ulega wyrównaniu wraz z poprawą stanu ogólnego.

CO NOWEGO – zespół PANTS opublikował analizę uwzględniającą wyjściową wartość stężenia w surowicy fT3 do fT4 w kontekście odpowiedzi na leczenie u chorych z zapalną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna.

Także w omawianej tu analizie niższe wyjściowe wartości [IQR] fT3/fT4 istotnie częściej odnotowywano w cięższym przebiegu choroby oraz u osób stosujących GCS [3].

W analizie regresyjnej niska wartość fT3/fT4 była silnym predyktorem braku odpowiedzi na leczenie w tygodniu 14. [OR] 0.51, [95% CI: 0.31–0.85], p = 0.009 [3].

Nie wiązała się jednak z brakiem remisji po roku leczenia.

KONTEKST – to prawdopodobnie pierwsza tak duża ocena czynności tarczycy w kontekście odpowiedzi na leczenie biologiczne w IBD.

Mimo istotnych statystycznie zależności, to jednak trudno nie zgodzić się z autorami, że niska czułość i niska swoistość tak zdefiniowanego markera powoduje, że nie będzie on przydatny w codziennej praktyce.

Inną ciekawą zależność patofizjologiczną w IBD omawiamy w artykule Zapomniany objaw?

Referencje:

  1. Fliers E i wsp. Thyroid function in critically ill patients. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3:816–25. doi: 10.1016/S2213-8587(15)00225-9
  2. Bertani L i wsp. Serum triiodothyronine-to-thyroxine (T3/T4) ratio predicts therapeutic outcome to biological therapies in elderly IBD patients. Aliment Pharmacol Ther. 2021;53:273–80. doi: 10.1111/apt.16167
  3. Simeng Lin S i wsp. Understanding anti-TNF treatment failure: does serum triiodothyronine-to-thyroxine (T3/T4) ratio predict therapeutic outcome to anti-TNF therapies in biologic-naïve patients with active luminal Crohn’s disease? Aliment Pharmacol Ther. 2022 Sep;56(5):783-793. doi: 10.1111/apt.17089

Fotografia: Tinc / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.