Czy preparaty stosowane zamiast soli mają wpływ na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonu? Nowe, wielkie źródło danych

stosowanie zamiast soli kuchennej soli zawierającej 25% chlorku potasu i 75% chlorku sodu zmniejsza ryzyko zgonu i incydentów sercowo-naczyniowych

Z badania przeprowadzonego na wielką skalę w Chinach wynika, że stosowanie zamiast soli kuchennej soli zawierającej 25% chlorku potasu i 75% chlorku sodu zmniejsza ryzyko zgonu i incydentów sercowo-naczyniowych.

Rezultaty tego ogromnego projektu opublikowano w NEJM w sierpniu 2021 r.

W badaniu wzięli udział mieszkańcy 600 wsi w Chinach. Było to blisko 21 tysięcy osób. Mieli oni średnio ok. 65 lat. 88% miało nadciśnienie tętnicze, a blisko trzy czwarte przebyło już udar mózgu.

Tolerancja substytutu soli była dobra, a częstość objawów niepożądanych w obu porównywanych grupach taka sama.

Wiedza na temat korzyści ze zmniejszenia podaży soli kuchennej w diecie ciągle się zmienia i wymaga uzupełnień. Przytoczone dane na pewno będą brane pod uwagę w opracowywaniu zaleceń, ale tej konkretnej publikacji nie należy traktować jako rozwiewającej wszelkie wątpliwości ponieważ obszar jest trudny do badania. A to z racji wszechobecności soli w żywności przetworzonej.

Dodatkowo jej efekty muszą być obserwowane w bardzo długiej perspektywie czasu, co jest dodatkowym utrudnieniem.

Referencja:

  1. Neal B i wsp Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death. N Engl J Med. 2021 Sep 16;385(12):1067-1077. doi: 10.1056/NEJMoa2105675. Epub 2021 Aug 29.

Fotografia: Marek / Pixabay