Demencja a IBD. Dane są sprzeczne, ale powoli wyłania się coraz bardziej czytelna zależność

Demencja a IBD. Dane są sprzeczne, ale powoli wyłania się coraz bardziej czytelna zależność

AP&T, wrzesień 2022 r. – W największym dotychczas – jak sądzą autorzy – badaniu oceniającym zależność występowania choroby zapalnej jelit a późniejszym otępieniem, które przeprowadzono w Danii, wykazano jedynie niewielki wzrost ryzyka, co harmonizuje z innymi europejskimi doniesieniami i nie potwierdza niepokojących danych sprzed kilku lat z Tajwanu. Skąd rozbieżności? A co się zgadza?

CO WIADOMO – współchorobowości są częstym zjawiskiem wśród pacjentów z IBD. Według jednej z analiz nawet 78% osób w tej grupie ma rozpoznaną przynajmniej jedną dodatkową patologię. Natomiast mediana współchorobowości wyniosła 3 [1].

CO NOWEGO – opublikowano wyniki przeprowadzonego w Danii  badania kohortowego z wykorzystaniem danych o całej tamtejszej populacji, w którym porównano informacje na temat występowania demencji wśród wszystkich osób z odnotowanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna, a grupą kontrolną.

Jeśli jednak ocenić ryzyko względne w stosunku do grupy kontrolnej bez IBD, a dokładniej hazard względny, HR  (Hazard Ratio), to było ono nieco większe.

Dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego HR wyniósł 1.07 [95% CI: 1.01–1.12], a dla choroby Leśniowskiego-Crohna HR był równy 1.15 [95% CI: 1.05–1.27] [3].

KONTEKST – bazy danych duńskiego systemu ochrony zdrowia są prawdopodobnie jednymi z najbardziej kompletnych zbiorów na świecie.

Wyniki z Danii są zbliżone do odnotowanych ostatnio w Niemczech i Wielkiej Brytanii [5], [6].

Natomiast kontrapunktem dla tego doniesienia jest publikacja z 2020 r. pochodząca z Tajwanu, w której opisywano znacznie większe ryzyko demencji jakiegokolwiek rodzaju, co widać na rycinie.

Przyczyn autorzy upatrują w różnicach w żywieniu, nikotynizmie, we współchorobowościach i czynnikach genetycznych, które w Azji są inne niż w Europie.

Natomiast to, co jest nowe w doniesieniu z Danii, to spostrzeżenie, że jednak jest pewna zależność współwystępowania choroby Leśniowskiego-Crohna i otępienia czołowo-skroniowego (HR = 2.70 [95% CI: 1.44-5.05]). Przy czym zwraca się uwagę, że ta druga jednostka jest rodzajem demencji w większym stopniu uwarunkowanym genetycznie [3].

Demencja a IBD
Rys. Hazard względny (HR) wystąpienia demencji (każdego rodzaju) u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC) lub z chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD). FTD – frontotemporal dementia – słupek w kolorze zielonym pokazuje HR otępienia czołowo-skroniowego u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna w kohorcie duńskiej [3,4,5,6].
Inny ciekawy kontekst, czyli relacja zaburzeń poznawczych i stosowanego leczenia, omawiany jest w artykule IBD – demencja – leczenie biologiczne.

 

Znaczenie wieku w patofizjologii IBD pojawia się w dwóch opracowaniach Antybiotyki a zapadalność na IBD po 60 r.ż. a także w relacji o nowym fenomenie epidemiologicznym w Japonii Czy colitis ulcerosa zawsze będzie chorobą ludzi młodych?

Referencje:

  1. Bahler C i wsp. Chronic comorbidities associated with inflammatory bowel disease: prevalence and impact on healthcare costs in Switzerland. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2017;29(8):916–25. doi: 10.1097/MEG.0000000000000891
  2. Bernstein CN i wsp. Comorbidity before and after a diagnosis of inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2021;54(5):637–51. doi: 10.1111/apt.16444
  3. Sand JR i wsp. Risk of dementia in patients with inflammatory bowel disease: a Danish population-based study Aliment Pharmacol Ther. 2022 Sep;56(5):831-843. doi: 10.1111/apt.17119
  4. Zhang B i wsp. Inflammatory bowel disease is associated with higher dementia risk: a nationwide longitudinal study. Gut. 2020;70:85–91. doi: 10.1136/gutjnl-2020-320789
  5. Zingel R i wsp. Association between inflammatory bowel disease and dementia: a retrospective cohort study. J Alzheimers Dis. 2021;80(4):1471–8. doi: 10.3233/JAD-210103
  6. Sun Y i wsp. Association between inflammatory bowel disease and dementia: a longitudinal cohort study. Inflamm Bowel Dis. 2021. doi: 10.1093/ibd/izab300

Fotografia: webvilla / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ