Dobre nawyki – w tym żywieniowe – to więcej lat bez demencji. Czy to prawda?

Dobre nawyki – w tym żywieniowe – to więcej lat bez demencji

Oceniono czy zdrowy styl życia w ogóle wpływa na to, jak długo żyjemy. Powszechnie zakłada się, że taki związek istnieje. Ale czy to prawda? Policzono też w jakim stopniu dzięki dobrym nawykom można zredukować zagrożenie demencją.

W badaniu obserwacyjnym wykazano, że kobiety w wieku 65 lat zachowując kilka kluczowych zasad mogły liczyć na 3,1 roku życia więcej, niż panie, które tych zasad nie przestrzegały.

Obliczono, że kobiety w badanej populacji mając 65 lat i żyjąc zdrowo mogą liczyć na dalsze 24,2 lata życia.

​Jakie zasady zdrowego stylu życia mają znaczenie?

To właśnie przestrzeganie 4 do 5 z tych warunków zdaniem autorów daje szansę na kilka dodatkowych lat. Nie jest to koniec dobrych wiadomości. Przestrzeganie tych wskazówek oddala też perspektywę demencji.

Szacuje się, że wówczas jedynie ostatnie 10,8% tego okresu, czyli 2,6 roku przypadnie badanej grupie kobiet na życie z zaburzeniami pamięci.

W odniesieniu do pań w ogóle nie przestrzegających tych życia, prawie 20% ich ostatniego okresu życia może wiązać się z otępieniem.

Jak badano te zależności?

Wyniki opublikowano w maju 2022 r. na łamach British Medical Journal (BMJ).

Jak wypadli w tej ocenie mężczyźni?

Spodziewany dalszy czas życia mężczyzny w wieku 65 lat wyniósł 23,1 lat także pod warunkiem przestrzegania 4 do 5 z wyżej wymienionych zasad.

W przeciwnym razie, czyli gdy mężczyzna nie przestrzega żadnej z nich lub tylko jedną, spodziewany czas jego życia może być aż o 5,7 lat krótszy (tylko 17.4 lat), z których dwa razy więcej (zamiast 6,1% aż 12%) możne upłynąć z objawami demencji.

Fotografia: Michal Jarmoluk / Pixabay