Duktopenia po azatioprynie – dynamika zdarzeń

Duktopenia po azatioprynie – dynamika zdarzeń
OPIS PRZYPADKU

Br J Clin Pharmacol. Czy to rzeczywiście bardzo rzadkie powikłanie? Czy może po prostu trudno jest je w praktyce potwierdzić? Azatiopryna to prolek przekształcany w organizmie do 6-merkaptopuryny (6-MP). Ta zaś jest następnie metabolizowana do dwóch pochodnych, w tym 6-tioguaniny (6-TG) i 6-metylo-merkaptopuryny (6-MMP) . Najważniejszym enzymem biorącym udział w katalizowaniu tych reakcji jest metylotransferaza tiopurynowa (TPMT), której aktywność ma bezpośredni lub pośredni wpływ na stężenia 6-MMP i 6-TG . Azatiopryna jest nieenzymatycznie przekształcana głównie w erytrocytach do 6-merkaptoputyny (6-MP), a merkaptopuryna w hepatocytach i nabłonku jelitowym jest metabolizowana do nieaktywnej 6-metylomerkaptopuryny (6-MMP) przez trzy enzymy . Metylotransferaza tiopurynowa (TPMT) przekształca merkapropurynę do 6-metylo-merkaptopuryny (6-MMP), a transferaza fosforybozylo-hipoksantyno-guaninowa (TPHG) do aktywnej 6-tioguaniny (6-TG). Trzeci enzym zaangażowany w metabolizm 6-MP to oksydaza ksantynowa (OX), która przekształca ten substrat do również nieaktywnego kwasu tiomoczowego . Tak zarysowany schemat, jest jednak znacznym uproszczeniem. Zainteresowanych odsyłamy do bardziej szczegółowego opracowania, które można znaleźć w artykule: Thiopurine Drugs in the Treatment of Ulcerative Colitis: Identification of a Novel Deleterious Mutation in TPMT, który jest dostępny w pełnym zakresie w domenie publicznej . W maju 2023 r. w Br J Clin Pharmacology opisano ciekawy przypadek 34-letniej pacjentki z przewlekłym toczniem układowym, u której nieco wcześniej wdrożono…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ