Dobra efektywność przewlekłej terapii ustekinumabem

Dobra efektywność przewlekłej terapii ustekinumabem

Adv Ther. Po 4 latach blisko 2 na 3 pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna ciągle było skutecznie leczonych ustekinumabem – wyniki obserwacji w rzeczywistej praktyce klinicznej w Kanadzie. Ustekinumab jest lekiem, który wszedł do codziennej praktyki klinicznej znacznie później niż anty-TNFα i nie był jak dotąd w naszym kraju szczególnie często stosowany. W USA lek ten po raz pierwszy został dopuszczony do stosowania w 2009 r. w łuszczycy. Natomiast w obszarze IBD do leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna pierwszą rejestrację w tym kraju uzyskał dopiero w 2016 r., a we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, zarówno w USA jak i w UE, dopiero w 2019 r. , . Dlatego warte są uwagi doniesienia z innych krajów, które umożliwiają własną ocenę rzeczywistego potencjału tej terapii. Ustekinumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG1κ przeciwko interleukinie (IL)-12/23 zarejestrowanym do stosowania zarówno we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, jak i w chorobie Leśniowskiego-Crohna, uwzględnionym w Programie Lekowym . W październiku 2023 r. na łamach Advances in Therapy prof. Brian Bressler z University of British Columbia w Vancouver opublikował wyniki retrospektywnej analizy danych o leczeniu chorych z IBD w ramach kanadyjskiego narodowego programu wspierania pacjentów (national patient support program in Canada) . Na wstępie autorzy zauważają: „Trwanie leczenia (persistence…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.