Efektywność większej częstości dawkowania wedolizumabu s.c. w colitis ulcerosa

Efektywność większej częstości dawkowania

ECCO’23. W badaniu VISIBLE OLE u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, którzy tracili odpowiedź na leczenie wedolizumabem podawanym podskórnie co 2 tygodnie zwiększano częstość dawkowania do cotygodniowych iniekcji. Jaka była efektowność tej zmiany? Analiza post hoc. Podczas ECCO’23 udostępniono dane, które dają wyobrażenie o tym, jakiej skuteczności klinicznej można spodziewać się po skróceniu interwału dawkowania wedolizumabu podawanego podskórnie w przypadkach obserwowanej utraty odpowiedzi na leczenie. Dane pochodzą z monitorowania pacjentów odpowiadających na takie leczenie zarówno w ramach badania z randomizacją (RCT), jak i później w badaniu niezaślepionym (OLE – open-label extension). Była to grupa relatywnie ciężko chorych osób, z rozpoznaniem od średnio 7,4 roku. Rozpoczynając terapię wedolizumabem (iv) 76% miało znacznie nasilone objawy (MS 9-12), a 43% wcześniej nie odpowiedziało na leki z grupy anty-TNFα. Podczas ECCO’23 udostępniono dane śródokresowe od pacjentów, którzy ukończyli już zaplanowany czas obserwacji. Po zwiększeniu częstości dawkowania leku na cotygodniowe z powodu nasilenia objawów klinicznych lub konieczności zastosowania doraźnego „leczenia ratunkowego” bez mała co trzeci pacjent (13/48) ponownie uzyskał remisję w 16 tygodniu od zwiększenia intensywności leczenia. Po 48 tygodniach w remisji był co dziesiąty chory w obserwowanej grupie (4/37). Podobny trend odnotowano w odniesieniu do odpowiedzi klinicznej. Autor: Zespoł IBDinFocus.com Referencje: Sandborn W…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.