Efmarodokokin-α agonista IL-22 wchodzi w cykl badań klinicznych w colitis ulcerosa

Efmarodokokin-α agonista IL-22 wchodzi w cykl badań klinicznych w colitis ulcerosa
NOWA MOLEKUŁA

Gut, luty 2023 r. Efmarodokokin-α to białko fuzyjne. Zakłada się, że w przeciwieństwie do dotychczas stosowanych w IBD leków biologicznych nie wywiera istotnego efektu immunosupresyjnego. Zatem w jakim mechanizmie działa? Ostatnio zakończono wczesną fazę badań klinicznych we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (1b). Co już wiadomo?

Efmarodokokin-alfa (UTTR1147A), jest białkiem fuzyjnym pobudzającym receptor dla IL-22. Wcześniej molekuła ta była bez powodzenia badana u pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc w przebiegu COVID-19 [1].

Obecnie jest oceniana przez firmę Genetech jako potencjalny nowy lek u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego [3].

Jak czytamy w Gut, jest już znana farmakokinetyka i farmakodynamika efmarodokokinu-alfa. Jednak z uwagi na małą grupę pacjentów (n=24) ocena skuteczności miała tym razem charakter jedynie eksploracyjny.

Odpowiedź obserwowano u 7 na 18 leczonych efmarodokokinem-alfa, a remisję kliniczną u 5 na 18, podczas gdy u otrzymujących placebo odpowiedź była u 1 na 6 uczestników. Nie było żadnego przypadku remisji.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były objawy skórne (rumień, świąd, suchość skóry). Miały jednak charakter odwracalny.

KONTEKST – jeśli w kolejnych fazach badań klinicznych Efmarodokokin-alfa potwierdzi swoja skuteczność, a w jego profilu bezpieczeństwa nie ujawni się komponenta wynikająca z immunosupresji oraz utrzyma się efekt modulujący skład mikrobioty, wówczas będziemy mogli mówić o zupełnie nowej grupie terapeutycznej leków w IBD.

Autor: Zespół IBDinFocus.com

Referencja:

  1. Waters M i wsp. Astegolimab or Efmarodocokin Alfa in Patients With Severe COVID-19 Pneumonia: A Randomized, Phase 2 Trial Crit Care Med . 2023 Jan 1;51(1):103-116. Doi: 10.1097/CCM.0000000000005716.
  2. Gołąb J i wsp. Immunologia PWN. Wyd 6. 2015.
  3. Frank Wagner F I wsp. Dose escalation randomised study of efmarodocokin alfa in healthy volunteers and patients with ulcerative colitis Gut. 2023 Feb 2;gutjnl-2022-328387. Doi: 10.1136/gutjnl-2022-328387.

Fotografia: Erik Tanghe / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.