Endoskopia z zastosowaniem wąskiej wiązki obrazowania (NBI) – klucz metody

Endoskopia z zastosowaniem wąskiej wiązki obrazowania (NBI) – klucz metody

Korzystając materiałów firmy OLYMPUS przypominamy zasady powstawania obrazu z wykorzystaniem tej technologii. Endoskopia z zastosowaniem wąskiej wiązki obrazowania (ang. Narrow Band Imaging, NBI) jest już zwalidowanym sposobem obrazowania błony śluzowej jelita , . Jej pierwszym założeniem jest znaczna absorbcja światła zielonego i niebieskiego przez hemoglobinę . Zatem oglądanie powierzchni oświetlonej tak zawężonym spektrum sprawia, że naczynia uwidaczniają się jako struktury znacznie ciemniejsze, ponieważ ich obraz powstaje bez tych pochłoniętych przez hemoglobinę zakresów fal. Tam gdzie nie ma naczyń krwionośnych lub ich siatka jest uboga światło odbija się lepiej, co tworzy jaśniejsze tło (Fot. 1). Fot. 1 Opis w tekście Zwiększa się w ten sposób kontrast obrazu endoskopowego w parowaniu do tego, który powstaje w świetle białym (Fot. 2) . Fot. 2 Opis w tekście Drugim założeniem jest możliwość przenikania przez światło zielone do głębszych niż światło niebieskie warstw błony śluzowej, co pozwala lepiej uwidocznić naczynia tam zlokalizowane, które już selektywnie pokazują się jako ciemniejsze i bardziej kontrastowe niż oglądane w świetle białym. Daje to możliwość monitorowania procesów patofizjologicznych w oparciu o zmiany architektoniki naczyń, co jest przydatne w onkologii i chorobach zapalnych, w tym w IBD , , , . Materiał zdjęciowy uzyskano dzięki uprzejmości firmy OLYMPUS. Referencje: National Institute…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds