Eozynofilowe zapaleniem przełyku a ryzyko IBD. Wyniki analizy szwedzkiej bazy ESPRESSO

Eozynofilowe zapaleniem przełyku a ryzyko IBD. Wyniki analizy szwedzkiej bazy ESPRESSO

UEG Journal. Ciągle nie są znane zależności między tymi dwoma schorzeniami. Ocena na podstawie dobrze zwalidowanego szwedzkiego rejestru rozpoznań histopatologicznych umożliwia uzupełnienie wiedzy epidemiologicznej, która się do tego zagadnienia odnosi. Eozynofilowe zapalenie przełyku (EZP) jest podobnie jak nieswoiste choroby zapalne jelit schorzeniem, na rozwój którego mogą mieć wpływ czynniki środowiskowe, genetyczne oraz indywidulane predyspozycja do nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej . U wielu pacjentów z EZE występują alergie pokarmowe. Zwraca się uwagę na uszkadzający wpływ kwasu solnego oraz zaburzenia ciągłości nabłonka przełyku. W rozpoznaniu pomocny jest obraz kliniczny z zaburzeniami połykania oraz eozynofilia w wycinkach z przełyku – obecność ≥15 eozynofilów w polu widzenia przy dużym powiększeniu, bez występowania innych przyczyn eozynofilii przełykowej . Fotografia: Samir at the English-language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Fotografia: Runder, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Dotychczas mamy rozbieżne dane o zachorowalności na EZE. Przyczyn upatruje się w heterogenności prób, czyli różnic demograficznych w analizowanych populacjach i odmiennościach w stosowanych na przestrzeni lat kryteriach diagnostycznych. Mimo to są przesłanki, aby sądzić, że częstość występowania EZE wzrasta. Jedno z nowszych opracowań – choć nie najnowsze – pochodzi z 2022 r. W projekcie tym, przeprowadzonym w Szwecji wykorzystano ESPRESSO study (Epidemiology Strengthened by histoPathology Reports in…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds