DDW’24. W warunkach rzeczywistej praktyki jedna czwarta pacjentów z IBD leczonych wedolizumabem wymagała eskalacji dawkowania ponad standardowo zalecane. Jak wynika z analizy danych z programu CCC (CROHN’S COLITIS CURE) realizowanego w warunkach rzeczywistej praktyki w 13 ośrodkach w Australii i w Nowej Zelandii ok. jedna czwarta (28%) pacjentów IBD otrzymujących wedolizumab (n=919) wymagała eskalacji dawkowania ponad standardowo zalecane. W ocenie po 12 miesiącach wiązało się to ze wzrostem średniego stężenia leku w surowicy, większą częstością remisji klinicznej i endoskopowej oraz mniejszą częstością stosowania GCS. Te korzystne zjawiska wiązały się jednak z większą częstością konsultacji medycznych i wykorzysanie zasobów ochrony zdrowia. Zwiększone dawkowanie po 12 miesiącach kontynuowało 57% pacjentów. DDW ePoster Library. McNamara J. 05/20/2024; 413597; Mo1834 Aby napisać do redakcji, zaloguj się.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.