Etrasimod – efektywność po roku w badaniu niezaślepionym

etrasimod - skuteczność po roku

JCC, czerwiec 2021 r. Ta nowa molekuła w grupie medulatorów S1P została oceniona w dłuższym horyzoncie czasu. Czego możemy się po niej spodziewać w praktyce? CO WIADOMO – lipidy oprócz funkcji strukturalnej pełnią rolę modulatora zjawisk fizjologicznych. Po przekształceniu nieaktywnej sfingozyny do sfingozyno-1-fosforanu (sphingosine-1-phosphate – S1P) bierze ona udział w przekazywaniu sygnałów biochemicznych . Wysokie stężenie S1P we krwi i limfie, a niskie w tkance limfatycznej tworzy gradient, który aktywując chemotropizm limfocytów umożliwia im opuszczenie węzłów chłonnych . S1P wchodzi w interakcje z pięcioma receptorami (S1PR1 – S1PR5) . Etrasimod jest selektywnym modulatorem izoform receptorów S1P1, S14 oraz S1P5, rozwijanym pierwotnie przez firmę Arena Pharmaceuticals, którą w marcu 2022 kupiła firma Pfizer , . Wykazano jego skuteczność w indukowaniu odpowiedzi klinicznej we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz poprawy endoskopowej po 12 tygodniach. W tym punkcie czasu u osób stosujących etrasimod w dawce 2 mg/d remisję kliniczną odnotowano u 33.0% vs 8,1% u otrzymujących placebo (p<0.001) a poprawę endoskopową u 41.8% vs 17.8% u otrzymujących placebo (p = .003) . CO NOWEGO – pacjenci, którzy ukończyli badanie 12. tygodniowe (OASIS) mieli możliwość otrzymywać lek dalej w niezaślepionej próbie przez łącznie 46 do 52 tygodni. Nie było tu grupy kontrolnej. Po tym…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.