Etrasimod – nowy modulator S1P w colitis ulcerosa

Doniesienia z DDW'23 Chicago
DDW'23

DDW’2023. Podczas kongresu omawiano dane z badań 3 fazy etrasimodu, modulatora receptora sfingozyny-1 (S1P1,4,5) ocenianego w colitis ulcerosa w projektach ELEVATE UC 52 oraz ELEVATE UC 12. Czego można się spodziewać po tym leku w praktyce? Stosując etrasimod u pacjentów z wyjściowo umiarkowanym do ciężkiego nasileniem objawów, w 52 tygodniu leczenia uzyskano remisję kliniczną bez GCS u 32.1% pacjentów. W grupie placebo było to 6.7%. (P<0.001) . Lek był skuteczny we wszystkich subpopulacjach, choć obserwowano trend do większych korzyści z leczenia u chorych, którzy nie byli wcześniej eksponowani ani na leki biologiczne, ani na inhibitory JAK . W badaniu ELEVATE UC 52 etrasimod już w ciągu pierwszych dwóch tygodni u części chorych częściej powodował ustąpienie objawów (15.3% vs placebo 8.9%; P=0.049) . W obu badaniach (ELEVATE UC 52 oraz ELEVATE UC 12) objawy niepożądane ze strony układu krążenia występowały rzadko, w zdecydowanej większości przypadków w pierwszej dobie i zazwyczaj nie były odczuwane przez pacjentów . Jak podaje firma Pfizer, rejestracja etrasimodu do stosowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego jest spodziewana w USA w drugiej połowie 2023 r. a w Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2024 r. Referencje: Sands B Achievement of corticosteroid-free clinical endpoints in subjects with ulcerative colitis: an…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.