Jak będzie prezentowany etrasimod?

Jak będzie prezentowany etrasimod?

JCC. O tym może informować niedawno opublikowana analiza cząstkowa badań ELEVATE UC. Podkreśla się w niej niektóre cechy niedawno zarejestrowanego, kolejnego po ozanimodzie, modulatora sfingozyny-1. W komunikacie prasowym opublikowanym przez firmę Pfizer tuż po ogłoszeniu decyzji Komisji Europejskiej zwracały uwagę dwa akcenty, które mogą zapowiadać cechy nowego leku, które – być może – będą podkreślane podczas jego promocji. O decyzji Komisji Europejskiej pisaliśmy w tekście Etrasimod jako kolejny modulator S1P dopuszczony w UE do stosowania w colitis ulcerosa. Komunikat firmy Pfizer. O mechanizmie działania tego leku oraz o wynikach badań rejestracyjnych ELEVATE z udziałem pacjentów z colitis ulcerosa pisaliśmy wcześniej w artykule: Etrasimod – kiedy będzie dostępny dla pacjentów z IBD? Etrasimod jest obecnie zarejestrowany u osób w wieku co najmniej 16 lat, co go wyróżnia od wielu innych nowoczesnych terapii . Ponadto podkreśla się, że znaczna części (2/3) pacjentów, którzy wzięli udział w tym badaniu, nie była eksponowana na terapie zaawansowane, co pozwala sądzić, że będzie pozycjonowany na wczesnym etapie algorytmu leczenia pacjentów z colitis ulcerosa. Kolejną akcentowaną cechą tej populacji jest wysoki odsetek chorych z zapaleniem ograniczonym do odbytnicy, z zasięgiem zmian nie przekraczającym 10 cm . Zatem być może będzie to pierwszy lek, o którym będzie szczególnie…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.