Fala opada, czy wznosi się? Wnioski z występowania celiakii w Szwecji

W szwedzkiej populacji celiakię na przestrzeni całego życia będzie miała rozpoznaną 1 na 44 kobiet i jeden na 72 mężczyzn

W szwedzkiej populacji celiakię na przestrzeni całego życia będzie miała rozpoznaną 1 na 44 kobiet i jeden na 72 mężczyzn. Po drugim szczycie zapadalności z początku lat dwutysięcznych widać nowy trend. W którą stronę on zmierza?

Pod koniec XX wieku w Norwegii, Szwecji i Finlandii odnotowano silny wzrost zapadalności na chorobę trzewną, Zapoczątkowało to trend widoczny później w innych krajach.

U dzieci odnotowano występowanie choroby w nieco starszym wieku, a zapadalność dorosłych stała się podobna do tej wśród najmłodszych.

W Gut – prestiżowym brytyjskim miesięczniku medycznym – opublikowano ostatnio analizę prowadzonych w Szwecji rejestrów badań histopatologicznych.

Od tego czasu okazuje się, że zapadalność na celiakię w Szwecji powoli maleje.

Zazwyczaj w takich sytuacjach są obawy o niską rozpoznawalność chorób z powodu rozmaitych ograniczeń jak brak sprzętu diagnostycznego, czy niedostatek wiedzy.

Tu liczba endoskopii cały czas rosła i zrobiono dużo, aby zwiększyć świadomość społeczną problemu.

Zatem spadek nie wynika z niskiej rozpoznawalności choroby. Ma inne i najwyraźniej korzystne przyczyny. Jakie? Zapewne chodzi o czynnik środowiskowy, ale tej zależności trzeba szukać w innych zbiorach danych.

Referencje:

  1. Bergman D i wsp. Two waves of coeliac disease incidence in Sweden: a nationwide population-based cohort study from 1990 to 2015 Gut . 2022 Jun;71(6):1088-1094. doi: 10.1136/gutjnl-2021-324209

Fotografia: PixelAnarchy / Pixabay

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ