Czy filgotynib – pierwszy tak oceniany JAK inhibitor – jest skuteczny w leczeniu przetok okołoodbytowych?

Czy filgotynib – pierwszy tak oceniany JAK inhibitor – jest skuteczny w leczeniu przetok okołoodbytowych?

JCC. Są dostępne wyniki kontrolowanego prospektywnego badania klinicznego z randomizacją u pacjentów ze przetokami okołoodbytowymi w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Jakie są rezultaty i kontekst tego projektu? DIVERGENCE 2 – to badanie kliniczne sfinansowane przez amerykańską firmę Gilead we współpracy z zarejestrowaną w Belgii firmą Galapagos. Jest prospektywnym, podwójnie zaślepionym badaniem klinicznym z randomizacją oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania filgotynibu u pacjentów ze złożonymi przetokami okołoodbytowymi w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna . Wcześniej – jak piszą autorzy – w tym wskazaniu oceniano jedynie infliksymab i takrolimus oraz przeszczepianie mezenchymalnych komórek macierzystych znajdujących się w preparacie darwadstrocel , , . Nie jest to ścisła informacja, ponieważ dostępne są m.in. badania wedolizumabu u dorosłych z przetokami (ENTERPRISE) oraz adalimumabu u dzieci (IMAgINE 1 oraz IMAgINE 2) . Są też opublikowane zupełnie niedawno oceny leczenia przetoki poprzez umieszczanie w jej kanale komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego ulokowanych wcześniej na rozpuszczalnym „ruszcie” . W innym jeszcze projekcie komórki macierzyste były umieszczane w masie klejącej wprowadzanej do kanału przetoki . Nie wspominając – z racji różnic metodologicznych – o znacznie wcześniejszych próbach leczenia przetok z zastosowaniem azatiopryny i antybiotyków , czy licznych metodach niefarmakologicznych (komory hiperbarczne), które doczekały się nawet swoich metaanaliz . To co łączy wszystkie…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.