X Gdańskie Sympozjum Gastroenterologiczne i projekty naukowe Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii GUMed

X Gdańskie Sympozjum Gastroenterologiczne i projekty naukowe Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii GUMed

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich zainteresowanych postępem w diagnostyce i terapii chorób przewodu pokarmowego do udziału w tym wydarzeniu.

O szczegółach można dowiedzieć się z naszej rozmowy z kierownikiem
Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

prof. Krystianem Adrychem

Styczeń w tym roku to miesiąc Gdańskiego Sympozjum Gastroenterologicznego – co trzeba wiedzieć o tym wydarzeniu?

To edycja jubileuszowa, już dziesiąta. Podobnie jak w latach poprzednich jesteśmy razem z Oddziałem Gdańskim PTG, jej gospodarzem. Zostało zaproszone grono wybitnych wykładowców z Polski i zagranicy. Ponadto wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy dodatkowo ciekawą sesję warsztatową, tym razem dotyczącą żywienia klinicznego i sesję o postępowaniu w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, z uwzględnieniem doniesień z Konferencji UEGW, która odbyła się w Kopenhadze w październiku 2023 r.

Jakie ma Pan plany na przyszłość związane z tym wydarzeniem?

Duże zainteresowanie, jak i pochlebne opinie od ekspertów i uczestników motywują do dalszego działania. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie kolejną edycję naszych spotkań planujemy najpóźniej w 2026 r. z jeszcze większym udziałem gości zagranicznych.

Nad jakimi projektami naukowymi pracuje teraz zespół Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii GUMed?

Pracujemy nad wieloma projektami m.in. w zapaleniach trzustki, oceniamy też aspekty genetyczne w wybranych chorobach wątroby. Chciałbym podkreślić, że pomimo bardzo wysokiej konkurencji sukcesem naszej Kliniki jest wygranie i sklasyfikowanie na wysokim miejscu projekt w konkursie na niekomercyjne porównawcze badania kliniczne leków, które są finansowane w ramach działania Agencji Badań Medycznych.

Czyli…

Istotą naszego projektu jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa tleno-terapii hiperbarycznej jako terapii adjuwantowej w porównaniu z samym leczeniem biologicznym umiarkowanego i ciężkiego zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u osób dorosłych.

Dlaczego właśnie taki komparator?

Hiperbaryczna terapia tlenowa jest uznaną metodą leczenia wielu chorób i stanów klinicznych. Polega ona na oddychaniu czystym tlenem w warunkach zwiększonego ciśnienia, zazwyczaj 2,0-2,5 atmosfer, wytwarzanego w komorach hiperbarycznych. Postulowanym mechanizmem jej działań jest m. in. stymulacja procesu gojenia, aktywacja fibroblastów, obniżenie poziomu cytokin zapalnych, wzrost poziomu czynników wzrostu.

Jaki konkretnie jest cel badawczy tego projektu?

To porównanie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia biologicznego (I grupa, leczenie standardowe) z leczeniem skojarzonym obejmującym leczenie biologiczne oraz zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej (II grupa, leczenie skojarzone) u dorosłych pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaostrzeniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Gdzie będzie prowadzone leczenie tlenem?

Sprężenia hiperbaryczne będą wykonywane w Klinice Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego UCMMiT w Gdyni w wielomiejscowych komorach hiperbarycznych.

Co jeszcze warto dodać o projektach badawczych prowadzonych w GUMed w gastroenterologii?

Od wielu lat wykonujemy transplantacje mikrobioty jelitowej od zdrowych dawców w nawracających lub o ciężkim przebiegu zakażeniu Clostridioides difficile.
W tym roku rozpoczęliśmy także realizację wieloośrodkowego badania klinicznego sponsorowanego przez Human Biome Institute S.A., którego przedmiotem jest transplantacja mikrobioty jelitowej w celu eradykacji bakterii antybiotykoopornych z przewodu pokarmowego pacjentów znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka infekcji i/lub w celu przecięcia dróg szerzenia się bakterii o groźnych mechanizmach oporności na antybiotyki. Jest to także badanie prospektywne, obserwacyjne z interwencją.

Zatem gratulujemy nie tylko Sympozjum, ale rozwoju samego ośrodka.
Dziękuję za spotkanie.

Rozmawiał: dr n.med. Krzysztof Wojciechowski

 

Fotografia: Janusz Kreczmański / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds