Geny, epigenetyka i ekspozom. Próba syntezy i plan badań

Oxford Radcliffe Library

W Gastroenterology w kwietniu b.r. pojawił się tekst podsumowujący kluczowe badania podstawowe nad nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. O relacjach między genetycznym uwarunkowaniem choroby, epigenetyką, czyli tym, co w komórce wpływa na aktywność genów, a zewnętrznym środowiskiem. Jest także sugestia wytyczenia programu projektów naukowych oceniających te zależności. Zważywszy na liczbę zmiennych, którą musiałby on uwzględnić, jego rozmach jest niezwykły. Artykuł jak manifest. Proponujemy omówienie i przekazujemy referencje.

Pierwszym autorem jest Alexandra J. Noble, ostatnim prof. Jack Satsangi, który rozpoczynał swoją pracę naukową w szpitalu Radcliffe Hospital w Oxford, jeszcze w czasie późnych lat samego Sidneya Truelova.

Oxford_University_Museum; © Jorge Royan / http://www.royan.com.ar / CC BY-SA 3.0; Licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
© Jorge Royan / http://www.royan.com.ar / CC BY-SA 3.0; Licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Rzecz jest o podsumowaniu wiedzy, jaką dziś posiadany ma temat zależności pomiędzy uwarunkowaniami genetycznymi IBD, mechanizmami regulującymi ekspresję genów, a wpływem środowiska.

Łącznie zależności te tłumaczą wiele zjawisk epidemiologicznych, które obecnie obserwujemy, mogą mieć wpływ na przebieg samej choroby oraz efektywność terapii.

Można to – ich zdaniem – wyjaśnić np. zakładając istnienie nieznanych obecnie mutacji, niebrane teraz pod uwagę interakcje międzygenowe, czy oddziaływanie czynników środowiskowych na zapis DNA bez jego zmiany, czyli oddziaływania epigenetyczne, które mogą mieć miejsce w różnym okresie życia.

Badania tych zjawisk są możliwe dzięki technologiom biologii molekularnej, które są tu szeroko przywołane.

Otwiera to drogę do rzeczywistego, szczegółowego poznania pełnego spektrum istniejących zależności (multi-omnic approach) na poziomie pojedynczej komórki.

Chyba najciekawszą częścią tego przeglądu jest właśnie przywołanie wielu zjawisk epigenetycznych, czyli wpływających na ekspresję genów, które zazwyczaj docierają do nas w postaci doniesień cząstkowych.

Autorzy opisują postępy w definiowaniu zjawiska oddziaływania epigenetycznego i jego przebieg w różnych okresach życia.

Piszą o późniejszych zależnościach między epigenetyką a starzeniem się.

Obecnie za pomocą badań molekularnych, epidemiologicznych i modelowania komputerowego analizuje się wpływ takich czynników jak mikrobiom, dieta, nikotynizm, razem z całością narażenia środowiskowego – ekspozom – na patogenezę nieswoistych chorób zapalnych jelit.

Podkreśla się, że ekspozom w przeciwieństwie do genomu jest układem wysoce dynamicznym. Zmienia się przez całe życie człowieka.

Przegląd tych interakcji, który tu znajdujemy, jest zajmującą lekturą i podsumowaniem wartym polecenia każdemu, kto interesuje się tym obszarem terapeutycznym.

Zdaniem autorów złożoność tych zależności rodzi potrzebę innego podejścia do badań naukowych patogenezy chorób zapalnych.

Pełen tekst dostępny jest na łamach Gastroenterology bez ograniczeń.

Referencje:

  1. Noble AJ, Nowak JK, Adams AT, Uhlig HT, Satsangi J. Defining Interactions Between the Genome, Epigenome, and the Environment in Inflammatory Bowel Disease: Progress and Prospects Gastroenterology. 2023 Apr 14;S0016-5085(23)00619-4. Doi: 10.1053/j.gastro.2023.03.23.

Fotografie:

  1. Oxford Radcliffe Biblioteka – Alfonso Cerezo / Pixabay
  2. Oxford University Museum,  © Jorge Royan / http://www.royan.com.ar / CC BY-SA 3.0, the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license, https://commons.wikimedia.org

 

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.