Aktywna gruźlica u pacjentów z IBD – doniesienie z obszaru endemicznego

Aktywna gruźlica u pacjentów z IBD – doniesienie z obszaru endemicznego

Therap Adv Gastroenterol. Warte uwagi doświadczenia praktyczne z kraju o wysokiej zapadalności na gruźlicę, szczególnie w kontekście leczenia biologicznego. Jak zauważają już na początku swojego opracowania autorzy z Uniwersytetu w Sao Paulo, Brazylia należy do 30 krajów na świecie, gdzie zachorowalność na gruźlicę jest najwyższa. W swoim ośrodku przeprowadzili retrospektywne badanie kliniczno-kontrolne, do którego włączyli 38 pacjentów TBC i IBD. Oznacza to, że spośród 1760 pacjentów z rozpoznaniem IBD 2,2% było leczonych z powodu gruźlicy. Dane pochodzą z okresu od 2010 do 2021 roku. Pacjentom z gruźlicą przypisano osoby odpowiadające pod względem wieku, płci i rodzaju choroby zapalnej, ale bez TBC. U zdecydowanej większości (81,6%), jako IBD była zdiagnozowana choroba Leśniowskiego-Crohna. Rozpoznanie gruźlicy – w połowie przypadków rozsianej, czyli o ciężkim przebiegu i potencjalnie złym rokowaniu ­- było stawiane ok. 40. roku życia, mediana 39,5 lat . 36 na 38 pacjentów (94,5%) w tej grupie było leczonych immunosupresyjnie, z czego 31 (86,1%) lekami anty-TNFα. Gruźlica była rozpoznawana po 32 miesiącach (mediana) od pierwszej dawki anty-TNFα. Najciekawszą informacją wydaje się ta, że 20 osób po leczeniu przeciwprątkowym ponownie otrzymało lek anty-TNFα, po czym w czasie kolejnych 10 lat w tej grupie odnotowano tylko jeden przypadek gruźlicy rozwijające się – jak to…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds