Nieudane wejście firmy GSK w obszar IBD

Nieudane wejście firmy GSK w obszar IBD

Aliment Pharmacol Ther, czerwiec 2023 r. Nie powiodła się próba kliniczna nowego leku GSK2831781. Natomiast ciągle interesujące są przesłanki, które stały za próbą wykorzystania przeciwciała selektywnie redukującego subpopulację limfocytów prezentujących antygen LAG-3. LAG-3 (Lymphocyte-activation gene-3) (CD223 ) jest białkiem podlegającym zwiększonej ekspresji na aktywowanych limfocytach T, które biorą udział w reakcjach immunologicznych . GSK2831781 – jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym selektywnie wiążącym się z białkiem LAG-3 limfocytów i w mechanizmie cytotoksyczności zależnej od przeciwciał (Antibody Dependent Cell Cytotoxicity – ADCC) powodującym redukcję subpopulacji prezentującej ten antygen . Cząsteczka GSK2831781 była dotychczas badana u pacjentów z łuszczycą (NCT02195349) . Zatem istniały przesłanki sugerujące możliwość uzyskania odpowiedzi klinicznej w chorobie zapalnej, jaką jest colitis ulcerosa, właśnie dzięki redukcji liczby limfocytów LAG-3+. Postulat ten można więc interpretować jako kolejną próbę uzyskania selektywnego działania immunosupresyjnego. Niestety w badaniu z randomizacją z udziałem 48 pacjentów i 27 osób zdrowych alokowanych do grupy kontrolnej, nie wykazano żadnej korzyści klinicznej ze stosowania GSK2831781 jako potencjalnego nowego leku . Mimo wystąpienia oczekiwanego efektu w krwi krążącej, czyli zmniejszenia o ok. 51% liczby krążących limfocytów z ekspresją białka LAG-3, ich reprezentacja w błonie śluzowej pozostała niezmieniona . O ile ogłoszono już zakończenie projektu badań tej cząsteczki u chorych z wrzodziejącym…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.