Guselkumab, przeciwciało anty-p19 IL-23, wykazał wysoką skuteczność w indukowaniu odpowiedzi klinicznej we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Wyniki badania QUASAR. W badaniu fazy 2b (QUASAR) oceniano skuteczność stosowania guselkumabu w zależności od jego dawki w indukcji odpowiedzi klinicznej w colitis ulcerosa. W 12. tygodniu w obu dawkach (200 mg i 400 mg) guselkumab równie często powodował odpowiedź na leczenie, odpowiednio 61,4% i 60,7% vs placebo 27,6%. W obu przypadkach p<0,001. Zatem różnica w stosunku do placebo wynosiła za każdym razem ok. 33%, co oznacza bardzo wysoką wartość NNT, którą wstępnie można oszacować na 3. Definicja odpowiedzi była standardowa. Gastroenterology. 2023 Aug 31;S0016-5085(23)04963-6. Doi: 10.1053/j.gastro.2023.08.038 Online ahead of print. Aby napisać do redakcji, zaloguj się.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.