Guselkumab – co nowego po ECCO’23

Guselkumab – co nowego po ECCO’23
ECCO'2023

Guselkumab – jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym. Selektywnie wiąże się z podjednostką p19 interleukiny 23 (anty-p19-IL-23). Lek ten jest już stosowany w reumatologii i dermatologii. Projekty zmierzające do zarejestrowania w IBD są bardzo zaawansowanie. Przekazujemy podsumowanie doniesień z głównego nurtu badań klinicznych w chorobie Leśniowskiego-Crohna i w colitis ulcerosa. Guselkumab – jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, które selektywnie wiąże się z podjednostką p19 interleukiny 23 (IL-23) i w ten sposób hamuje zależną od IL-23 sygnalizację międzykomórkową i uwalnianie cytokin prozapalnych . Guselkumab – obecnie, czyli w marcu 2023 r. – jest zarejestrowany w Unii Europejskiej i w USA do stosowania w łuszczycy plackowatej i łuszczycowym zapaleniu stawów , . GALAXY 1 – to badanie fazy 2b, podwójnie zaślepione, randomizowane i kontrolowane placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo guselkumabu u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna. W analizie post-hoc wykazano, że wśród chorych otrzymujących wyjściowo glikokortykoidy (mediana dawki prednizolonu 20 mg/dobę) na koniec obserwacji leczenia guselkumabem (200 mg lub 400 mg), czyli w tygodniu 48, od 60% do 78,8% pacjentów było w remisji bez stosowana glikokortykoidów . Badanie QUASAR, także fazy 2b, prowadzone jest we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i ocenia skuteczność guselkumabu (200 mg lub 400 mg) w indukowaniu odpowiedzi na leczenie…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.