Guselkumab – dobra passa nowej antyinterleukiny w colitis ulcerosa

Guselkumab w chorobach zapalnych jelit
DDW

DDW, maj 2022 r. Po niezwykle obiecujących danych zaprezentowanych kilka miesięcy temu podczas ECCO, w trakcie kongresu DDW w San Diego opublikowano wyniki badania QUASAR oceniające guselkumab (Anty-Il 23) we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. CO WIADOMO – guselkumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem skierowanym przeciw podjednostce p19 interleukiny 23 . Jest zarejestrowany do stosowania w łuszczycy plackowatej jak i w łuszczycowym zapaleniu stawów zarówno w USA jak i w EU , . CO NOWEGO – w San Diego opublikowano dane o skuteczności leczenia indukcyjnego w 12 tygodniu guselkumabem iv (200 mg lub 400 mg) we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego zarówno u chorych bio-naiwnych jak i po niepowodzeniach innych terapii biologicznych . Ryc. Ocena skuteczności guselkumabu w dawce 200 mg lub 400 mg iv w leczeniu indukcyjnym u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Badanie prospektywne, randomizowane kontrolowane placebo. Definicje punktów końcowych standardowe. Różnice pomiędzy leczeniem aktywnym w obu dawkach a placebo istotne statystycznie, z wyjątkiem różnicy pomiędzy placebo a dawką 400 mg guselkumabu w odniesieniu do normalizacji endoskopowej Na podstawie: Allegretti JR. i wsp. DDW 2022, eposter nr Tu1446 Guselkumab, przeciwciało anty-Il23 we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego okazał się podobnie skuteczny w obu dawkach, nie było nowych…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.