IBD a ryzyko chłoniaka – badanie populacyjne

IBD a ryzyko chłoniaka – badanie populacyjne

BMJ Open Gastroenterol. Są nowe dane, które uzyskano na podstawie około 25-letnich obserwacji pacjentów z IBD w krajach skandynawskich. Uwzględniono dodatkowe ryzyko jakie mogłoby się wiązać ze stosowaniem niektórych leków immunomodulujących. W badaniu populacyjnym przeprowadzonym w Norwegii i w Szwecji wśród pacjentów z rozpoznaną odpowiednio w latach 1987-2015 oraz 1993-2016 nieswoistą chorobą zapalną jelit, oceniono częstość występowania ziarnicy (chłoniak Hodgkina) i chłoniaków nieziarniczych. W część danych zbieranych w Szwecji uwzględniało stosowanie tiopuryn oraz leków z grypy anty-TNFα, co było możliwe od 2005 r. Wśród 131 492 pacjentów z IBD odnotowano podczas średnio 9,6 letniej obserwacji 369 przypadków chłoniaków nieziarniczych oraz 44 przypadki ziarnicy złośliwej. Standaryzowany wskaźnik zachorowalności w odniesieniu do chłoniaka nieziarniczego wśród pacjentów z colitis ulcerosa wyniósł 1.3 , a z chorobą Leśniowskiego-Crohna 1.4 . Według relacji autorów podobnie kształtowały się wielkości w odniesieniu do ziarnicy złośliwej. Większe ryzyko wiązało się w przypadkach chłoniaków nieziarniczych z współwystępowaniem pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych (3.4; ), z monoterapią tiopurynami (2.8; ) lub lekami z grupy anty-TNFα (5.7 ). Referencje: Jingru Yu J i wsp. Risk of malignant lymphomas in patients with inflammatory bowel disease: a population-based cohort study. BMJ Open Gastroenterol. 2023 May;10(1):e001037. Doi: 10.1136/bmjgast-2022-001037. Fotografia: Rolanas Valionis / Pixabay Aby…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.