Osoby z IBD mają większe ryzyko chorób obturacyjnych płuc zarówno przed jak i po rozpoznaniu choroby zapalnej, wynika z badania populacyjnego przeprowadzonego w Danii. W kohortowym badaniu populacyjnym przeprowadzonym w latach 1999-2018 w Danii z udziałem 24238 pacjentów i grupy kontrolnej (1:10), w analizie regresyjnej ryzyko wystąpienia choroby obturacyjnej przed rozpoznaniem IBD było o 60% większe (aHR 1,60 ) a w okresie późniejszym o 40% większe (aHR 1,43 ) niż w grupie kontrolnej. Różnica ta dotyczyła zarówno astmy jak i POChP. Największe ryzyko odnosiło się do rozstrzeni oskrzeli (aHR: 2,44 ). United European Gastroenterol J. 2024 Jan 6. Doi: 10.1002/ueg2.12527 Aby napisać do redakcji, zaloguj się.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.