Integryny na świeczniku

Integryny na świeczniku

W NEJM z 28 września 2022 r. czytamy o tegorocznej nagrodzie Laskera, zwanej amerykańskim Noblem, przyznawanej w czterech dziedzinach, w tym za badania podstawowe w medycynie. Integryny oceniane są nie tylko w IBD, ale i w neurologii oraz onkologii. W tle laudacji z New England Journal of Medicine przewija się ciekawa historia medyczna. Znaczenie integryn opisano wskazując, że decydują o tak różnych i ważnych zdarzeniach jak przyleganie plemnika do komórki jajowej, powstawanie narządów, migracja limfocytów poza ścianę naczynia, czy komórki nowotworowej osiadającej w odległych tkankach, gdzie potem powstaje przerzut . W tym roku w dziedzinie badań podstawowych nagrodę otrzymali trzej badacze. Dr Richard Hynes, który stworzył pojęcie „integryny” odnoszące się do struktury przezbłonowej łączącej elementy wewnątrzkomórkowe z ich zewnątrzkomórkowymi receptorami. Dr Erkki Ruoslahti, który odkrył znaczenie zewnątrzkomórkowych fibronektyn dla działania integryn i opisał sekwencję aminokwasów (Arg-Gly-Asp), która tą zależność determinuje. Zawarł ją w hipotezie „molekularnych zatrzasków” (molecular ZIP codes). Trzecim laureatem jest Dr Timothy Springer, który pracował nad integrynami komórek immunologicznych i przyczynił się do poznania niezwykle dynamicznych i fascynujących zmian, jakie towarzyszą ich aktywacji. O tym, jak w szczegółach przebiega ten proces, można dowiedzieć się z naszej – już przed kilkoma miesiącami przygotowanej – infografiki Aktywacja integryn widziana z…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.